Chceš dostávať novinky a spolu s nami porozumieť chudobe?

Skúsme si nezatvárať oči a srdcia. Snažme sa porozumieť, ako chudoba vzniká a ako sa prejavuje. Len vtedy dokážeme vnímavejšie pristupovať k ľuďom, ktorí v nej žijú a snáď im i lepšie pomôcť.

Vrátiť sa na blog
Rámec pre porozumenie chudobe od Ruby Payne

Ruby K. Payne je jednou z najznámejších amerických odborníčok na tému chudoby. Jej kniha Rámec pre pochopenie chudoby získala medzinárodný ohlas a stala sa dôležitou učebnicou pre študentov sociálnej práce. Ovplyvnila stovky tisíc profesionálov.

Čítajte viac