Váš dar, osobná zbierka alebo 2 % pomôžu na ceste von z chudoby

Ďakujeme, že nám chcete pomôcť svojím pravidelným či aspoň jednorazovým darom, 2 % z dane alebo zorganizovaním vlastnej zbierky posúvať štartovaciu čiaru detí z chudoby bližšie k ostatným deťom. Začíname od narodenia. Neskôr môže byť neskoro.


Pravidelný alebo jednorazový dar

Osobná zbierka: darcovská výzva

Chcete zažiť niečo silné? Zapojte do pomoci svojich priateľov, rodinu a známych. Vytvorte svoju vlastnú darcovskú výzvu a povzbuďte svojich blízkych, aby ju podporili - napríklad pri príležitosti narodenín, svadby, polmaratónu či inej osobnej športovej výzvy. Vďaka reakciám svojho okolia získate ten najkrajší darček a povzbudenie. Pozrite si pekný príklad takejto darcovskej výzvy tu.

Ako zorganizovať darcovskú výzvu pre projekt Omama?

Darcovskú výzvu viete za pár minút vytvoriť tu.

2 % z dane - údaje do daňového priznania

Do daňového priznania alebo sprievodného vyhlásenia, prosím, vpíšte:
IČO: 51656957 (pozor, IČO vo formulári vypĺňajte sprava, nepoužité polia ostávajú prázdne)

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Obchodné meno (názov): CESTA VON

Sídlo: MARTINSKÁ   Číslo: 18

PSČ: 82105 Mesto: BRATISLAVA

X súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačiť X)