Kontakty

Adresa
Cesta von, občianske združenie
Martinská 18
821 05 Bratislava

E-mail: zchudoby@cestavon.sk

Web: www.cestavon.sk

Výkonný riaditeľ: Pavel Hrica
pavel.hrica@cestavon.sk, +421 917 429 983

Zástupkyňa riaditeľa: Oľga Coulton Shaw
olga.shaw@cestavon.sk, +421 911 866 933

Základné údaje

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra SR dňa: 5. 4. 2018
Číslo spisu: VVS/1-900/90-53524

IČO: 51656957
DIČ: 2120766021

Bankový účet

IBAN: SK10 0900 0000 0051 4389 7989
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Kód banky: 0900
BIC: GIBASKBX

 


Údaje pre 2 % z dane

Keďže sme vznikli len v minulom roku, 2 % z dane teraz zbierame cez spriatelené občianske združenie Program s deťmi. Celý výťažok z asignácie dane pre toto združenie bude do posledného centu použitý na projekt Omama, ktorý realizuje OZ Cesta von. Do daňového priznania, prosím, vpíšte:

IČO: 42414920 (pozor, IČO vo formulári vypĺňajte sprava, nepoužité polia ostávajú prázdne)

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Obchodné meno (názov): PROGRAM S DEŤMI

Sídlo: MUŠKÁTOVÁ   Číslo: 50

PSČ: 82101 Mesto: BRATISLAVA -MESTSKÁ ČASŤ RUŽINOV

X súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačiť X)