Najbohatší pomáhajú najchudobnejším

 

Máme sen dať raz lepší štart do života každému dieťaťu z vylúčeného a chudobného prostredia. V roku 2023 chceme zamestnávať v osadách 40 omám, ktoré budú poskytovať lepšie základy pre úspešnejší život 800 deťom. To je zhruba 10 % zo 7500 detí vo veku 0-3 roky, ktoré sa rodia do marginalizovaných rómskych komunít.  

V Ceste von si vážime každého, kto pomáha sa k tomuto snu priblížiť - hoc i len symbolickým darom. No medzi nami žijú i ľudia, ktorým sa v živote darilo viac a môžu prispieť väčšou sumou.

V roku 2021 sme rozbehli kampaň, ktorou chceme osloviť veľkých darcov. Ak tí podporia program Omama a jeho rozšírenie významnejším darom, pomôžu tak väčšiemu počtu detí, ale i presadzovaniu ranej intervencie do systému.

 

Chceme pomoc poskytovať čo najväčšiemu počtu detí

Veľkí darcovia sa stanú výrazným akcelerátorom práce s deťmi v osadách. Vďaka nim dáme zamestnanie, tréning a podporu novým omamám, ale udržíme si aj omamy súčasné. Chceme, aby program dlhodobo fungoval v každej obci, kde ho spustíme.  

Chceme si zároveň udržať hĺbku

Každý darca sa tak stane súčasťou úspechu. Pomôže nám postupne zbierať dáta z terénu, realizovať meranie zamerané na dopad programu, vylepšovať metodiku a dlhodobo skvalitňovať prácu nielen s najmenšími deťmi, ale aj ich rodičmi.

Ak sa k súčasným darcom pridajú aj veľkí darcovia, porastieme a program skvalitníme. Budeme mať funkčný model a zároveň dáta i argumenty, aby sme o podpore ďalších detí presvedčili štát. Chceme, aby do takéhoto riešenia investoval v ďalších rokoch plošne.

Spravme spolu všetko pre to, aby raz KAŽDÉ DIEŤA narodené do chudoby, mohlo dostať dobré základy v ranom detstve, na ktorých bude môcť neskôr stavať lepší život. Ak máš tip na potenciálneho veľkého darcu, daj nám vedieť.