Náš tím

Iveta Bartošová

omama, Muránska Dlhá Lúka

Ivetka má 43 rokov a žije v rómskej osade v Muránskej Dlhej Lúke, v okrese Revúca, v Banskobystrickom kraji. Má 6 detí a už aj 4 vnukov. Napriek tomu, že má ukončené len základné vzdelanie a len kratučké pracovné skúsenosti s upratovaním a pomocou v komunitnom centre, patrí k najaktívnejším ženám v osade. Napríklad sama oslovila úrad práce a spravila si cukrársky kurz. Túžila po zamestnaní. Je šťastná, že vďaka vám, darcom pre Cestu von, mohla získať prvú reálnejšiu prácu. Má rada deti a baví ju práca s tými najmenšími a ich rodičmi. Aby sa jej darilo čo najviac, na jej pracovnej ceste ju sprevádza Monika Podolinská.

Monika Podolinská

mentorka, Muránska Dlhá Lúka

Monika je bývalá riaditeľka, v súčasnosti učiteľka základnej školy v obci Muránska Dlhá Lúka. V nultom ročníku pripravuje rómske deti z blízkej osady Rúbanka na zvládnutie školy. Za vytrvalú a oddanú pomoc zraniteľným rómskym deťom napriek nepriazni spoločnosti i časti komunity získala Monika v roku 2016 prestížne ocenenie Biela vrana. Miluje svojich žiačikov a oni majú radi ju. Realizuje s nimi rôzne výlety, projekty a výtvarné či hudobné súťaže, kde dosahujú veľmi dobré výsledky. Vďaka svojej práci si dokázala získať rešpekt rodičov detí v osade a zapája ich do rôznych projektov.

Hana Ondrušová

odborná metodička

Hanka je absolventkou odboru liečebná pedagogika Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Štátnu skúšku zložila z arteterapie a terapie hrou. Práve vďaka terapii hrou sa prvýkrát zoznámila s pedagogikou Márie Montessori, ktorá ju hneď očarila. Vďaka praxi na klinike detskej psychiatrie v rámci štúdia má skúsenosť s prácou s deťmi s rôznymi duševnými znevýhodneniami. Absolvovala tréning lektorov Play Wisely pre deti od 4 mesiacov do 3 rokov vedený zakladateľkou z USA. Má bohaté dlhoročné skúsenosti s dobrovoľníckou činnosťou, kde nadobudla skúsenosti s prácou s deťmi a mládežou ako animátorka. Dlhodobo sa venuje stimulácii detí v ranom veku v programe Play Wisely a podpore vývinu detí zdravých i so znevýhodnením.

 

Denisa Pechová

omama, Kecerovce

Deniska má 35 rokov a žije v Kecerovciach, okres Košice-okolie, kde je z 3200 obyvateľov asi 3000 Rómov. Zamestnanie sa jej doteraz získať nepodarilo, ale dobrovoľnícky mnohokrát pomáhala združeniu Pre lepší život v projekte eko-brikiet alebo pri starostlivosti o komunitnú záhradu. Istý čas žila v Belgicku, kde pracovala ako poradkyňa v téme zdravia pre iných Rómov zo Slovenska. Má 4 synov a 2 vnučky. Jej manžel sa ako asistent terénneho pracovníka venuje starostlivosti o staršie deti, preto sa Deniska veľmi teší, že môže vďaka darcom Cesty von rozvíjať tých najmenších. Jej mentorkou je Katka Šiňanská.

Katarína Šiňanská

mentorka, Kecerovce

Katka pracuje ako odborná asistentka na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Od roku 2002 sa venuje terénnej práci v rómskych komunitách. Pôsobí ako evaluačná facilitátorka pre medzinárodný program Youth Empowerment Partnership Programme, ako dlhoročná spolupracovníčka občianskeho združenia Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT. V minulosti odborne riadila komunitné centrum v obci Rankovce. Pôsobila i ako manažérka agentúry dočasného zamestnávania pre organizáciu Psychosociálne centrum v Košiciach. Podieľala sa na realizácii výskumu Bariéry vo vzdelávaní rómskych detí.

Natália Kavecká

odborná metodička

Natálka je študentkou špeciálnej pedagogiky so špecializáciou na telesné a mentálne postihnutie na Univerzite Komenského v Bratislave. Jej životná dráha je spojená s deťmi. Od 15-tich rokov dobrovoľnícky pracuje ako animátorka pre deti a mládež, robila pre deti hodiny klavíra, popri VŠ opatrovala deti v mnohých rodinách. Absolvovala tréning lektorov Play Wisely pre deti od 4 mesiacov do 3 rokov a odvtedy je lektorkou v tomto programe. Verí Montessori prístupu, ktorý zábavne cez hru rozvíja osobnosť a učí deti systému a poriadku.

Alexandra Giňová

omama, Zborov

Sandra má 30 rokov a žije v Zborove, okres Bardejov. Tri roky sa učila za pekárku. Má 2 deti. Sandra túži po lepšom živote a osobnom raste. Aj keď sa narodila do ťažkých podmienok, číta veľa kníh a vzdeláva sa. Podarilo sa jej dostať sa z chatrče: sama si vybavila hypotéku a postavila malý sympatický nízkorozpočtový domček vedľa osady. Vystupovala aj na Festivale živých kníh, kde hovorila o živote v rómskej osade. Byť omamou je pre ňu ideálna práca. Sandrinou mentorkou je Janka Bayerlová.

Jana Bayerlová

mentorka, Zborov

Janka vyštudovala sociálnu antropológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Pardubice v Českej republike. Od roku 2013 pracuje v združení Vyrovnávanie šancí a zároveň v neziskovej organizácii Rómsky inštitút. V súčasnosti implementuje programy Rómskeho vzdelávacieho fondu na podporu raného vzdelávania v Zborove a v Prešove, pričom koordinuje a odborne vedie tím komunitných pracovníkov v ďalších obciach, kde sa programy začínajú realizovať v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom. Zaujíma sa o komunitné organizovanie a procesy, ako zvýšiť účasť marginalizovaných skupín na rozhodovaní. V minulosti viedla terénny antropologický výskum v rôznych krajinách a pracovala ako terénny sociálny pracovník.

Viera Burešová

finančná manažérka

Vierka vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave a od roku 2000 sa intenzívne venuje oblasti účtovníctva a daní. Je certifikovanou daňovou poradkyňou a audítorkou. Svoje odborné služby poskytuje mnohým firmám aj mimovládnym organizáciám. Miluje Slovensko, prírodu, turistiku, chalupárčenie, prácu v záhrade, stretnutia s priateľmi.

Helena Hricová

členka Rady združenia

Hela je jednou zo zakladajúcich členiek OZ Cesta von. Združeniu radí vo finančných a manažérskych otázkach. Je finančnou manažérkou VIA IURIS.

Viera Kováčová

omama, Zborov

Vierka má 46 rokov a žije v rómskej osade v Zborove, okres Bardejov. Má 3 deti a 4 vnúčatá. Spravila si maturitu v Svidníku v odbore "Podnikanie v remeslách a službách". Pracovala vo firme, kde zaúčala krajčírky. 8 rokov bola miestnou mediátorkou v programe rodinnej výchovy a predškolskej prípravy združenia Vyrovnávanie šancí a zapájala do aktivít mamičky z osady. Spravila si kurz pre pedagogických asistentov a vychovávateľov. Okrem pozície omamy v našom programe nastupuje do miestnej škôlky ako asistentka pre rómske deti. Pomáhať jej uspieť bude ako mentorka Janka Bayerlová.

Oľga Shaw

zástupkyňa riaditeľa, programová manažérka

Oľga pôsobí v neziskovom sektore od ukončenia štúdia sociálnej práce na Augsburg College v USA v roku 2003. Od začiatku pracovala s ľuďmi na hranici chudoby, či už to boli slobodné matky v rámci programu Project Break-Through v USA, alebo neskôr žiadatelia o azyl a utečenci počas jej pôsobenia na Ekumenickej rade cirkví. Tri roky sa venovala rozvojovej spolupráci v Malawi, neskôr v Keni a Sudáne ako marketingová manažérka v Nadácii Integra. Od roku 2008 v Nadácii Pontis manažovala nadačné fondy niekoľkých korporácií a organizovala podujatia zamerané na rozvoj firemnej filantropie a zodpovedného podnikania. Stála pri zrode myšlienky programu Mobilný pedagóg, zameraného na poskytovanie ranej intervencie nepočujúcim deťom. Mimo práce najradšej trávi čas so svojím manželom a dvoma deťmi na výletoch v horách a na koncertoch.  

E-mail: olga.shaw@cestavon.sk
Telefón: 0911 866 933

Pavel Hrica

výkonný riaditeľ

Pavel pôsobil 10 rokov v Nadácii Pontis ako jej programový riaditeľ. Zastrešoval činnosť niekoľkých desiatok firemných nadačných fondov, firemných nadácií a darcovských programov, z ktorých viaceré podporovali programy na riešenie chudoby. Spolurozbiehal programy, ako je Naše mesto, Dobrá krajina, Fond pre transparentné Slovensko či Generácia 3.0. Okrem práce v Ceste von sa stále v Nadácii Pontis venuje presadzovaniu terénnej ranej starostlivosti o nepočujúce deti do štátneho systému. Predtým bol 9 rokov programovým šéfom Slovenského skautingu, vytváral jeho výchovný program a napísal viacero výchovných kníh. Popri tom spoluzakladal Rómsky skauting.

E-mail: pavel.hrica@cestavon.sk
Telefón:
0917 429 983