Iveta Bartošová

omama, Muránska Dlhá Lúka

Ivetka patrí k najaktívnejším ženám v osade. Má pracovné skúsenosti s upratovaním a v komunitnom centre. Sama oslovila úrad práce a spravila si cukrársky kurz. Okrem toho, že je omamou, pracuje aj v miestnej škôlke ako asistentka. 
 

Anna Husárová

omama, Rokycany

Anka má dokončenú len špeciálnu základnú školu. Preto chce pomôcť deťom z chudobných rodín, aby sa rozvíjali ešte pred nástupom do materskej školy. Rada sa stretáva s ďalšími omamami na pravidelných školeniach.

 

Drahuša Koščáková

omama, Kecerovce

Drahuška vyštudovala strednú školu s maturitou. Učila rómske deti náboženstvo na fare, pracovala v školskej jedálni, aj ako šička. Pre prácu omamy sa rozhodla, aby mohla pomôcť rozvíjať deti, ktoré na to zatiaľ nemali príležitosť.

Erika Horvátová

omama, Chminianske Jakubovany

Erika má len základoškolské vzdelanie. Chýbali jej mnohé slovíčka, ktoré omamy potrebujú poznať - farby, tvary, počty. Statočne však na sebe pracuje, absolvuje všetky školenia a kurzy. Za niekoľko mesiacov Erika úplne rozkvitla. 

Monika Gažiová

omama, Košice - Luník IX

Monika je statočná mamka svojich detí. Je šikovná pekárka, vyučila sa na SOU potravinárske. Krásne sa smeje a snaží sa žiť najlepšie, ako vie. Na Luníku IX vyrastala, vie, ako veľmi je cielený rozvoj najmenších detí potrebný aj tam.

 

Daniela Adamovičová

omama, Podhorany

Danka dobre vychovala svoje deti, ktoré jej v domácnosti veľmi pomáhajú. Pracovitého má aj manžela. Má tak dobré podmienky na to, aby sa venovala práci omamy. Nemá rada konflikty a s láskou vyrieši každú zložitú situáciu. 

Mária Polhošová

omama, Veľká Lomnica

Majka pracovala ako koordinátorka aktivačnej činnosti. Zbožňuje hudbu, tanec a prechádzky. Okrem toho veľmi rada vymýšľa nové recepty. O programe Omama sa dozvedela od skúsenejšej omamy Adrianky. Teší sa, že aj ona je už jeho súčasťou.

Jana Urban

mentorka, Rokycany, Raslavice

Janka je mentorkou pre omamy z Rokycan a Raslavíc. V minulosti viedla terénny antropologický výskum v rôznych krajinách. Pracuje aj ako terénna sociálna pracovníčka v oz Vyrovnávanie šancí.

Dáša Vranka Knošková

supervízorka/mentorka, V. Lomnica a Stráne pod Tatrami

Dáška dlhodobo pôsobí v neziskovom sektore. Venovala sa najmä koordinácii projektov a advokačnej činnosti v oblasti integrácie utečencov.

Alžbeta Macková

mentorka, V. Lomnica a Rakúsy

Betka je mentorkou omám Majky a Lucky. Na programe Omama sa jej páči inovatívny prístup, založený na rešpekte, podpore k samostatnosti a zodpovednosti. Má dlhoročné skúsenosti so sociálnou prácou priamo v teréne.

Iva Berilová

mentorka, Podhorany

Iva žije v Pieninách. Študovala psychológiu a hudobnú výchovu, pracovala aj v zahraničí. Už na prvom školení sa uistila, že osobná podpora omám bude presne tou pravou a vysnívanou prácou.

Hana Najar

supervízorka (teraz na MD)

Hanka študovala liečebnú pedagogiku na Univerzite Komenského. Venuje sa stimulácii detí v ranom veku v programe Play Wisely a podpore vývinu detí zdravých i so znevýhodnením.

Igor André

regionálny koordinátor pre Spiš  

 

Igor sa dlhodobo venuje inklúzii vylúčených rómskych komunít v oblasti bývania a zamestnanosti. Intenzívne obdobie prežil ako učiteľ ZŠ v Nálepkove. Vzdelávanie v tom najširšom zmysle slova zostáva jeho srdcovou záležitosťou.

Barbora Nosková

rozvojová koordinátorka 

Barbora vyštudovala Studia občanské společnosti na Karlovej univerzite. Pracovala ako koordinátorka dobrovoľníckych projektov. V Ceste von sa venuje komunikácii s darcami a PR.

Oľga Shaw

programová manažérka

Oľga pôsobí v neziskovom sektore od ukončenia štúdia sociálnej práce na Augsburg College v USA. Je spoluzakladateľkou oz Cesta von a zástupkyňa riaditeľa. Má na starosti šírenie programu, meranie jeho dopadu, koordinuje tím mentoriek, omám, regionálnych koordinátorov a rozvíja partnerstvá.

Mária Mydliarová

koordinátorka jazykového programu

Majka prechodila mnohé krajiny. Práca pre Divé maky, Človeka v ohrození a Teach for Slovakia ju doviedla až k omamám. Vytvorila im na mieru šitý online kurz na podporu slovenčiny, ktorý vedie. Pomáha jej skupina dobrovoľníkov.  

 

Denisa Pechová

omama, Kecerovce

Deniska dobrovoľnícky pomáhala Združeniu pre lepší život. Istý čas žila v Belgicku, kde pracovala ako poradkyňa v téme zdravia pre iných Rómov zo Slovenska. Patrí k prvým omamám a teší sa, že pomáha rozvíjať tých najmenších. 
 

Zuzana Jaslová

omama,  Chminianske Jakubovany

Zuzka túži vyštudovať strednú školu s maturitou. Preto sa rozhodla dokončiť si „bežnú“ základnú školu, prihlásila sa do školy do Košíc a študuje. Nedávno sa presťahovala z osady do vlastného domu v obci. Je vzorom pre celú komunitu. 

 

Iveta Kótaiová

omama, Sirk

Ivet je síce bez vzdelania, ale o to viac vnímavá. Ako omama pracuje v lokalite, kde doteraz nepôsobila žiadna iná organizácia. Veľa nerozpráva, ale počúva a učí sa, aby sa deťom mohla venovať najlepšie ako vie.

Jana Polhošová

omama, Huncovce

Janka rada spieva, kedysi chcela byť speváčka. Na konzervatórium  nenastúpila zo zdravotných dôvodov. Je však aktívna v kostolnom spevokole a počas lekcií hrá občas deťom na klávesoch. Má krásny slovný prejav.

Soňa Hlaváčová

omama, Jelšava

Soňa pracovala ako dobrovoľníčka a neskôr sama koordinovala dobrovoľníkov v YMCA Jelšava. Pozná miestne mamičky a vie, že nemajú ľahký život. Po školení mala dobrý pocit: „Cítila som sa prijatá - ako keby sme boli jedna rodina.“

Darina Mirgová

omama, Podhorany

Darinka žije v skromných podmienkach, no onedlho sa bude sťahovať do nového domu. Pracovala ako dopravná asistentka  a zdravotná asistentka pre seniorov. Teší sa, že sa bude teraz venovať aj tým najmladším a ich mamičkám. 

Soňa Kašparová

omama, Bôrka

Sonička vyštudovala SOU v odbore predavačka, no práca omamy je jej prvým "ozajstným" zamestnaním. Má tri deti, veľmi rada šije, chodí do prírody, číta a pozerá cestopisné dokumenty. Sníva o tom, že raz navštívi Istanbul. 

Adela Matulayová

supervízorka/mentorka, B. Bystrica

Adelka vyštudovala sociálnu pedagogiku. Dobrovoľníčila v rôznych organizáciách. Okrem supervízovania a mentorovania omám pôsobí aj v Centre komunitného organizovania. 

Adriana Zarembová

mentorka, Huncovce

Adri študovala v Bratislave aj v Dánsku. Skúsenosti s prácou v rómskej komunite získala ako učiteľka na ZŠ v Huncovciach, kde pôsobila v rámci programu Teach for Slovakia.  

Patrícia Dzuruš

mentorka, Zborov

Paťka mentoruje tri skúsené omamy v Zborove. Pracovala v oblasti verejných politík zamestnanosti a sociálnych vecí, ale i v súkromnom sektore. Ako dobrovoľníčka sa venovala deťom v osade Poštárka v Bardejove.

Zsuzsanna Tóth

mentorka, Bôrka

Zsuzsi učila náboženskú výchovu a popri tom absolvovala doktorandské štúdium na katedre teológie. Už 10 rokov pôsobí v službách rómskej misie Slovenskej reformovanej kresťanskej cirkvi. 

Zuzana Réveszová

supervízorka pre Košice

Zuzka učila v bežnej, špeciálnej i súkromnej škole. Venuje sa inkluzívnemu vzdelávaniu. Ako metodička a lektorka pracovala vo viacerých mimovládnych organizáciách.

Paulína Masaryková

regionálna koordinátorka pre Prešovský kraj

Paulína pôsobila ako učiteľka ZŠ v Chminianskych Jakubovanoch v programe Teach for Slovakia. Rozhodla sa ostať pracovať s komunitou najskôr ako mentorka dvoch omám a momentálne ako regionálna supervízorka.  

Lenka Czikková

rozvojová manažérka

Pred tým ako sa Lenka pridala do tímu Cesty von, pôsobila v ETP Slovensko. Venovala sa vzdelávaniu detí aj dospelých z vylúčených komunít. U nás pripravuje kampane, rozvíja starostlivosť o veľkých darcov, reportuje donorom.

Radka Babeľová

programová koordinátorka

Radka pracovala v Nadácii Pontis, neskôr pôsobila v Kancelárii verejného ochrancu práv, venovala sa segregácii rómskych detí vo vzdelávaní. Má na starosti vzdelávanie omám, supervízie, denne komunikuje s omamami. 

Alexandra Giňová

omama, Zborov

Sandra číta veľa kníh a vzdeláva sa. Sama si vybavila hypotéku a postavila malý sympatický nízkorozpočtový domček vedľa osady. Projekt omama už niekoľkokrát prezentovala na verejných podujatiach a v médiách. 

Irma Rybárová

omama, Moldava nad Bodvou

Irma vyrastala v chudobnom prostredí bez podpory, dokončila preto len základnú školu. O to viac jej však záleží na tom, aby jej vlastné deti, a aj deti z programu, dostali v detstve to najlepšie pre svoj budúci život.

Monika Poláková

omama, Raslavice

Monika navštevuje stabilnú skupinu mamičiek, ktoré ju majú rady. Je veľmi zorganizovaná. Miestni členovia poriadkových hliadok jej nosia hračky. To je dobrý znak toho, že omamu a jej prácu pozná aj okolie.

 

Hedviga Antoniaková

omama, Žiar nad Hronom

Heďa má vyštudovanú strednú pedagogickú školu, pracovala ako asistentka učiteľa a plánuje študovať aj na vysokej škole. Práca omamy je pre ňu vysnívaná. Cíti sa ako ryba vo vode a hovorí, že konečne našla svoj životný cieľ. 

Jana Cicková

omama, Zvolen - Balkán

Janku do Zvolena zaviedla láska, vydala sa tam. V miestnom komunitnom centre fungujú programy pre deti a mládež, ale bábätkám sa doposiaľ nikto cielene nevenoval. Janka sa teší najmä na to, ako bude deťom čítať. 
 

Lucia Pištová

omama, Rakúsy

Lucka pracovala ako asistentka v centre voľného času, kde pomáhala pri práci s malými deťmi. Z omamovského školenia odchádzala s množstvom podnetov a najviac ju udivovalo, ako dokáže fungovať ľudský mozog.
 

Anna Miková 

omama, Kecerovce

Anička je šikovná žena a mamina
troch detí. Vo veľkej obci Kecerovce je už treťou omamou. Stala sa ňou potom, ako sama so svojim dieťatkom k omame chodila. Jej malé žlté auto, ktorým dochádza za deťmi, voláme žihadlo.

Andrea Papp

mentorka, Moldava nad Bodvou

Andrea učí na škole v Moldave nad Bodvou. Nastavením stratégie pre inkluzívnu edukáciu v 2019 získala pre školu titul Vnímavá škola. Dobre pozná životné podmienky v rómskych komunitách. 

Blažena Válentová

mentorka, Sirk

Blaženka pôsobí ako mentorka popri práci na Základnej škole v Sirku. Je aktívnou členkou obecného zastupiteľstva a angažuje sa aj v mimoškolských aktivitách s deťmi a mladými ľuďmi.

Diana Hrivnáková

mentorka, Jelšava

Dianka študovala vychovávateľstvo pre špeciálne pedagogické inštitúcie. Pracovala ako sociálna pracovníčka v azylovom dome v Čechách. Presťahovala sa na Slovensko a teraz vedie centrum YMCA v Jelšave.

Natália Príhodová

mentorka, Chminianske Jakubovany

Natálka sa venovala výskumom o živote Rómov. Neskôr pracovala s deťmi v komunitných centrách. Rada by zlepšila ich nerovný prístup ku vzdelávaniu. Má skúsenosti aj ako supervízorka a metodička.

Lucia Horniaková

supervízorka

Lucka študuje herectvo na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, ale zároveň pôsobí ako lektorka metodiky Play Wisely a odborná metodička pre omamy a ich mentorky.  

Milan Zbořil

regionálny koordinátor pre Banskú Bystricu

Milan pracoval pre organizácie zamerané na komunitné organizovanie, rozvoj občianskej spoločnosti, humanitárnu pomoc a pomoc ľuďom so znevýhodnením. Pôsobil vo viacerých krajinách sveta.  

Viera Burešová

finančná manažérka

Vierka sa venuje účtovníctvu. Je certifikovanou daňovou poradkyňou a audítorkou. Svoje odborné služby poskytuje mnohým firmám aj mimovládnym organizáciám. V Ceste von má na starosti finančný manažment a vyúčtovania grantov.

Viera Vavreková

programová špecialistka

Veja vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Koordinuje testovanie INTER-NDA, spracúva dáta skríningových meraní a pomáha s odbornými supervíziami v teréne.

 

Viera Kováčová

omama, Zborov

Vierka má maturitné vzdelanie. Ako mediátorka rodinnej výchovy a predškolskej prípravy v oz Vyrovnávanie šancí pracovala s miestnymi rómskymi ženami. Je omamou a pracuje aj na polovičný úväzok v škôlke ako asistentka.

Ingrida Ferencová

omama, Zborov

Inge pracovala ako šička a teraz pracuje ako omama, ktorá sa venuje aj deťom v predškolskom veku. Je zapojená do projektu DOM.ov, v rámci ktorého si šetrí peniaze na postavenie vlastného domčeka.

 

Adriana Čonková

omama, Veľká Lomnica

Na prvom školení sa Adrianka inšpirovala skúsenosťami „služobne starších“ omám. Chcela by raz pokračovať v štúdiu na strednej škole a raz pracovať ako asistentka učiteľa v škôlke.

 

Radka Bačová 

omama, Stráne pod Tatrami

Radku v komunite poznajú aj ako asistentku pre zdravé starnutie, venuje sa seniorom. Teraz externe študuje, dorába si maturitu. Vždy túžila byť učiteľkou. Aj preto sa do práce ako omama pustila s veľkým odhodlaním. 
 

Žaneta Gažiová

omama, Bačkov

Žanetka je energická žena a aj napriek zdravotným problémom, ktoré prekonala, srší optimizmom. Váži si, že dostala šancu sa zamestnať a pomáhať rodinám vo svojej komunite. Tvorí so svojou mentorkou Katkou zohranú dvojicu

Nicola Gáborová

omama, Boliarov

Nicole pri rozbiehaní programu pomáhal aj manžel, ktorý pracuje ako terénny sociálny pracovník v ich obci. Nicol si vo voľnom čase rada prečíta knihu, alebo varí pre svoju rodinu. Za domom majú záhradu s ovocnými stromami.

Katarína Šiňanská

mentorka, Kecerovce

Katka pracuje ako mentorka pre omamy v Kecerovciach. Vyučuje na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V oz Združenie pre lepší život sa venuje aj terénnej práci vo viacerých rómskych komunitách v regióne.

Jana Opielová

mentorka, Muránska Dlhá Lúka

Janka prebrala mentorskú štafetu po Monike Podolinskej. Zároveň pracuje ako terénna sociálna pracovníčka, takže komunitu, mamičky v osade, ich potreby, radosti aj trápenia dôverne pozná.

Štefánia Smolková

mentorka, Košice - Luník IX, Boliarov

Počas štúdií výtvarného umenia Števka zachraňovala ruiny kultúrnych pamiatok či pracovala s bezdomovcami. U nás pomáhala Majke rozbehnúť program Amal (slovenčina pre omamy). 

Katarína Krupská

mentorka, Bačkov

Katka pracuje ako terénna sociálna pracovníčka v malej obci Bačkov. Pozná dokonale každú rodinu. Sama si vyhliadla svoju omamu Žanetku, keď sme program chceli rozbehnúť aj tu. Práca s najmenšími deťmi a ich rodičmi tu chýbala.  

Natália Mikušová

supervízorka

Naty je absolventkou špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského. Absolvovala tréning lektorov Play Wisely. Verí Montessori prístupu, ktorý cez hru rozvíja osobnosť a učí deti systému.

Valentína Pipasová Karolová

supervízorka pre Prešov

Valika je psychologička s viacročnou praxou v oblasti školskej a poradenskej psychológie. Počas celej odbornej praxe sa pravidelne venovala aj deťom zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. 

Veronika Šustáková

regionálna koordinátorka pre Košice  

Stretnutie s chudobou v zahraničí Veroniku zaviedlo najskôr do školy v Markušovciach do Teach for Slovakia, potom do Cesty von. Venuje sa aj integrácii cudzincov v oz Mareena a vzdelávaniu vo vlastnom projekte VEDOME.

 

Martina Štukovská

finančno-projektová koordinátorka

Martina študovala manažment na Ekonomickej univerzite. Svoje skúsenosti ako analytička, predsedníčka malého združenia a startup manažérka sa rozhodla zúročiť na pozícii finančnej a projektovej koordinátorky.

Lenka Zúbriková

office manažérka

Lenka popri práci študuje Business administration na City University of Seattle. Je trénerka edukatívnej gymnastiky pre deti. V Ceste von dobrovoľníčila a neskôr sa pridala do tímu na ústredí. Vďaka nej všetko v kancelárii funguje ako má. 

Pavel Hrica

výkonný riaditeľ

Pavel pôsobil ako programový riaditeľ v Nadácii Pontis, ktorá podporovala aj programy na riešenie chudoby. Spoluzakladal  Rómsky skauting. Spolu s Oľgou a Helou založil oz Cesta von. Strategicky rozvíja organizáciu v duchu jej vízie, poslania a hodnôt, zabezpečuje externú komunikáciu s médiami a kľúčovými partnermi.