Poslanie

Poslaním združenia Cesta von je pomáhať ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život.

Čo robíme

Poslanie združenia napĺňame prostredníctvom rozvíjania potenciálu, vedomostí, zručností a postojov sociálne odkázaných ľudí od raného detstva po starobu, aby dokázali zveľaďovať svoje osobnostné, sociálne, duchovné i materiálne zdroje. Aktivity združenia zahŕňajú poradenské, vzdelávacie, sociálne a publikačné činnosti, medzinárodnú spoluprácu a organizovanie podujatí, ktoré napomáhajú dosahovaniu uvedeného cieľa.

O tom, čo konkrétne robíme v projekte Omama, viac tu.

Naše hodnoty

  • Posilňovanie – preber iniciatívu a zodpovednosť za seba a veď k tomu i iných
  • Dôveryhodnosť – hraj fér, drž slovo
  • Spoľahlivosť – doťahuj veci a dávaj aspoň o kúsok viac ako treba
  • Spolupráca – spájaj sa, podporuj tím, pomáhaj a žiadaj o pomoc
  • Priateľskosť – buď empatický a ľudský, buduj a udržiavaj vzťahy, rešpektuj iných
  • Inovatívnosť – neboj sa zmien a hľadaj originálne cesty
  • Rast – stále sa uč, vzdelávaj, pracuj na sebe

Výročné správy

Stanovy