Muránska Dlhá Lúka

Banskobystrický kraj

Kecerovce

Košický kraj

Zborov

Prešovský kraj

Dedinka Muránska Dlhá Lúka sa nachádza v jednej z najchudobnejších dolín Slovenska, v okrese Revúca. Chudobní tu teda nie sú len 450 obyvatelia miestnej osady Rúbanka, ale i mnohí z 500 nerómskych obyvateľov obce. Chudoba v rómskej osade je však extrémna, mnohé rodiny tu hladujú. Aj keď studenú vodu už má zavedenú takmer každá chatrč, teplá voda a plyn tu zostávajú len snom. I elektriku má zavedenú len pár domov, od ktorých ju následne na pár hodín denne za väčšie poplatky odoberajú viacerí ďalší. Osada je striktne segregovaná, oddelená od zastavanej obce, v ktorej má dom len jedna rómska rodina. Rómske deti chodia do čisto rómskej školy. I futbalové turnaje hrávajú Rómovia a Nerómovia oddelene. Aj tu už chudoba a vylúčenie prinášajú patologické javy, napríklad návykovými tabletkami na úzkosti a depresiu mnohí zaháňajú hlad. Pôrodnosť v nízkom veku sa však už posúva smerom k dospelosti.        

Obec Kecerovce má 3200 obyvateľov, z toho je viac než 2800 Rómov. Obec tvoria tri pôvodne samostatné časti – Pekľany, Kostoľany a Šibeň. Názvy by naznačovali opak, no Pekľany sú z nich tá najvyspelejšia časť a naopak v Kostoľanoch sú veľmi zlé podmienky. Zatiaľčo Rómovia z Peklian žijú celkom slušne v rodinných domoch, polovica obyvateľov Kostolian žije v najbiednejších chatrčiach. Mnoho detí je tu podvýživených, viaceré skončili v detských domovoch. Veľa obyvateľov dochádza za prácou do zahraničia. Extrémna chudoba, nezamestnanosť a hlad tu spôsobujú až patologické javy: fetovanie toluénu, fajčenie marihuany a užívanie ďalších drog. Dievčatá prvýkrát rodia vo veku 15/16 rokov. V základnej škole je až 900 detí. V komunite realizuje viaceré projekty s pozitívnym dopadom Združenie pre lepší život.

V obci Zborov neďaleko Bardejova žije 3500 obyvateľov, z toho je asi 1400 Rómov. Viacerí Rómovia žijú integrovane v dedine medzi Slovákmi, no väčšina v osade na kraji. V biednych chatrčiach žije asi 50 rodín, ostatní bývajú vedľa v radovej zástavbe či sociálnych bytoch. Pár rodín si dokonca postavilo vlastné malé rodinné domčeky. Elektriku mnohí nemajú, ale ťahajú si ju celodenne od tých, ktorí majú vlastnú prípojku. Komunita sa vyznačuje relatívne väčšou súdržnosťou, chudobní často pomáhajú tým najchudobnejším. Celá obec je silno veriaca, no omše sa slúžia oddelene pre Nerómov a Rómov. Absolútna väčšina Rómov sa snaží pracovať – či už oficiálne alebo nie - mnoho mužov dochádza za prácou do Čiech. Miestna špeciálna škola slúži rómskym deťom, ale i na spoločnej základnej škole Rómovia dominujú. I keď aj tu sú tehotné tínedžerky bežné, vek pri prvých pôrodoch sa pomaly posúva hore. Združenie Vyrovnávanie šancí tu rozbehlo projekty predškolskej prípravy a čítania matiek.

Projekt Omama sme pilotne rozbehli v 3 chudobných komunitách. Ak chcete, aby sme v nich projekt dokázali udržať dlhodobo a mohli ho šíriť do ďalších komunít, prosíme vás o podporu. Snažíme sa o vysokú sociálnu návratnosť projektu, čiže  náklady udržiavame štíhle a maximalizujeme dopad. Vy môžete byť súčasťou zmeny. Overený projekt chceme šíriť i s podporou štátnych príspevkov do čo najväčšieho množstva chudobných komunít.