Máte záujem o rozšírenie programu Omama do novej komunity?

Nové omamy vyberáme vždy na jar v danom kalendárnom roku tak, aby začiatkom leta už mohli absolvovať prípravu s odborníkmi. Následne začnú oslovovať rodiny s najmenšími deťmi, ktoré by sa radi do programu zapojili.

Základné kritériá pre výber obcí:

1. geografická blízkosť k už existujúcim lokalitám zapojeným v programe v regiónoch Spiš, Prešov, Košice a Banská Bystrica (tu je mapka),

2. dostatočný počet detí do 1 roka v rómskej komunite, s ktorými omama môže pracovať (aspoň 30-40),

3. potenciál vybrať z lokálnych žien aspoň jednu vhodnú kandidátku, ktorá sa môže stať omamou,

4. spolupracujúca samospráva, príp. iná organizácia, ktorá v obci už pôsobí.

Ak tieto základné kritériá spĺňa obec, v ktorej by ste radi omamu videli, prosím, napíšte nám viac v tomto dotazníku. Ak zvážime, že rozšírenie do Vašej obce je reálne, ozveme sa Vám. Ďakujeme.