Rané detstvo je kľúčové a chudoba mu škodí

Život v chudobe a s ním spojený stres preukázateľne narúšajú rozvoju mozgu v ranom veku. Deti následne prichádzajú už do prvého ročníka školy s vývojovým oneskorením. Tento sklz už nikdy nedobehnú. V škole neuspejú. V dospelosti sa z biedy nevymania. A tento smutný príbeh sa potom opakuje znovu a znovu. Spravme niečo preto, aby to bolo inak.

Podporte omamy, aby rozvíjali deti narodené do biedy

Omamy sú ženy priamo z chudobných osád, ktoré v nich rozvíjajú malé deti do 3 rokov. Deti dostávajú podnety a vytvárajú zdravšiu architektúru svojho mozgu. Včas rozvíjajú svoje zručnosti, poznávajú tvary, farby, čísla, veľa čítajú a rozširujú si slovnú zásobu. Do školy nastúpia pripravenejšie a bez veľkého sklzu. Budú mať šancu pokračovať ďalej lepšie.

Kto chýba na fotografii, ktorú môžete získať?

Tieto fotografie majú pre nás veľkú symboliku. Na každej z nich vidíte dieťa, ktoré sa narodilo do chudobnej osady, jeho matku a našu omamu. Hračka vyjadruje podnety, ktoré dieťa dostáva, aby sa lepšie rozvíjalo už od narodenia. Každá omama pracuje v 15 konkrétnych chudobných rodinách. Jednej z nich svojím darom pomôžete. Vďaka vám spojenie vyjadrené v tomto obraze bude môcť fungovať a vy sa stanete jeho symbolickou súčasťou.

Omama Vierka
osada Zborov

Omama Deniska
osada Kecerovce

Omama Ivetka
osada Muránska Dlhá Lúka

Omama Sandra
osada Zborov

Obraz vám zašleme na vašu poštovú adresu, ak začnete omamy podporovať trvalým príkazom vo výške 10-50 eur.
Podporiť nás môžete cez platobný systém Dobrej krajiny (tlačidlo hore) alebo priamo na naše číslo účtu, ak uprednosťňujete bankový prevod.