Iveta Bartošová

omama, Muránska Dlhá Lúka

Ivetka patrí k najaktívnejším ženám v osade. Má pracovné skúsenosti s upratovaním a v komunitnom centre. Sama oslovila úrad práce a spravila si cukrársky kurz. Okrem toho, že je omamou, pracuje aj v miestnej škôlke ako asistentka. 
 

Anna Husárová

omama, Rokycany

Anka má dokončenú len špeciálnu základnú školu. Preto chce pomôcť deťom z chudobných rodín, aby sa rozvíjali ešte pred nástupom do materskej školy. Rada sa stretáva s ďalšími omamami na pravidelných školeniach.

 

Drahuša Koščáková

omama, Kecerovce

Drahuška vyštudovala strednú školu s maturitou. Učila rómske deti náboženstvo na fare, pracovala v školskej jedálni, aj ako šička. Pre prácu omamy sa rozhodla, aby mohla pomôcť rozvíjať deti, ktoré na to zatiaľ nemali príležitosť.

Erika Horvátová

omama, Chminianske Jakubovany

Erika má len základoškolské vzdelanie. Chýbali jej mnohé slovíčka, ktoré omamy potrebujú poznať - farby, tvary, počty. Statočne však na sebe pracuje, absolvuje všetky školenia a kurzy. Za niekoľko mesiacov Erika úplne rozkvitla.  

Jana Bayerlová

mentorka, Zborov, Rokycany, Raslavice

Janka je mentorkou pre omamy zo Zborova, Rokycan a Raslavíc. V minulosti viedla terénny antropologický výskum v rôznych krajinách a pracovala ako terénny sociálny pracovník v oz Vyrovnávanie šancí.

Dáša Vranka Knošková

mentorka, Veľká Lomnica

Dáška dlhodobo pôsobí v neziskovom sektore. Pred tým, ako sa stala mentorkou dvoch omám, venovala sa najmä koordinácii projektov a advokačnej činnosti v oblasti integrácie utečencov.

Hana Najar

supervízorka (momentálne MD)

Hanka študovala liečebnú pedagogiku na Univerzite Komenského. Venuje sa stimulácii detí v ranom veku v programe Play Wisely a podpore vývinu detí zdravých i so znevýhodnením.

 

Igor André

regionálny koordinátor pre Spiš

Igor sa dlhodobo venuje inklúzii vylúčených rómskych komunít, vrátane zlepšovania podmienok bývania a zamestnanosti. Najintenzívnejšie obdobie prežil ako učiteľ základnej školy v Nálepkove. Vzdelávanie v tom najširšom zmysle slova zostáva jeho srdcovou záležitosťou.

Adela Matulayová

supervízorka/mentorka, B. Bystrica

Adelka vyštudovala sociálnu pedagogiku. Popri štúdiu a práci dobrovoľníčila v rôznych organizáciách venujúcim sa rómskym deťom. Okrem supervízovania a mentorovania omám pôsobí aj v Centre komunitného organizovania. 

Lenka Czikková

rozvojová manažérka

Pred tým ako sa Lenka pridala do tímu Cesty von, pôsobila v ETP Slovensko, kde sa venovala hlavne vzdelávaniu detí aj dospelých z vylúčených komunít. U nás rozvíja fundraising, pripravuje kampane, starostlivosť o veľkých darcov, reportuje donorom.

Mária Mydliarová

koordinátorka jazykového programu

Majka počas štúdií, dobrovoľníčenia a pracovných pobytov prechodila mnohé krajiny. Práca pre Divé maky, Človeka v ohrození a Teach for Slovakia ju doviedla až k omamám, ktorým pomáha zdokonaľovat sa v slovenčine. Vytvorila im na mieru šitý online kurz, ktorý vedie.    

 

Denisa Pechová

omama, Kecerovce

Deniska dobrovoľnícky pomáhala Združeniu pre lepší život. Istý čas žila v Belgicku, kde pracovala ako poradkyňa v téme zdravia pre iných Rómov zo Slovenska. Patrí k prvým omamám a teší sa, že pomáha rozvíjať tých najmenších. 
 

Zuzana Jaslová

omama,  Chminianske Jakubovany

Zuzka túži vyštudovať strednú školu s maturitou. Preto sa rozhodla dokončiť si „bežnú“ základnú školu, prihlásila sa do školy do Košíc a študuje. Nedávno sa presťahovala z osady do vlastného domu v obci. Je vzorom pre celú komunitu. 

 

Iveta Kótaiová

omama, Sirk

Ivet je síce bez vzdelania, ale o to viac vnímavá. Ako omama pracuje v lokalite, kde doteraz nepôsobila žiadna iná organizácia. Veľa nerozpráva, ale počúva a učí sa, aby sa deťom mohla venovať najlepšie ako vie.   

Nikola Pechová

omama, Markušovce

Niki je mladá žena, ktorá v osade vyrastala, ale neskôr sa celá rodina presťahovala do dediny do útulného domčeku so záhradou. Pomáha rozvíjať deti v širšej rodine a komunite. Aj napriek mladému veku je pre ne vzorom.

Paulína Masaryková

mentorka, Chminianske Jakubovany

Paulína pôsobila ako učiteľka ZŠ v Chminianskych Jakubovanoch v programe Teach for Slovakia. Rozhodla sa ostať pracovať s komunitou ako mentorka. Zároveň pracuje pre Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. 

Adriana Zarembová

mentorka, Huncovce

Adri študovala v Bratislave aj v Dánsku. Skúsenosti s prácou v rómskej komunite získala ako učiteľka na ZŠ v Huncovciach, kde pôsobila v rámci programu Teach for Slovakia.  

Natália Mikušová

supervízorka

Naty je absolventkou špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského. Absolvovala tréning lektorov Play Wisely. Verí Montessori prístupu, ktorý cez hru rozvíja osobnosť a učí deti systému.

Zuzana Réveszová

regionálna koordinátorka a supervízorka pre Prešov

Zuzka učila v bežnej, špeciálnej i súkromnej škole žiakov s rôznymi vzdelávacími potrebami. Dlhodobo sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu. Ako metodička, lektorka a konzultantka spolupracovala s rôznymi mimovládnymi i štátnymi organizáciami.

Jarka Kubovičová

personalistka 

Jarka sa personalistike a mzdám venuje už skoro 30 rokov. Má skúsenosti z podnikateľského aj verejného sektora. Pre Cestu von je obrovská posila, keďže tím sa stále rozrastá a administratívy pribúda.   

 

Barbora Nosková

rozvojová koordinátorka 

Barbora vyštudovala Studia občanské společnosti na Karlovej univerzite. Pracovala ako koordinátorka dobrovoľníckych projektov. V Ceste von sa venuje najmä komunikácii s darcami, ich správe a implementácií CRM systému.

Helena Hricová

členka Rady združenia

Hela je jednou zo zakladajúcich členiek oz Cesta von. Združeniu radí vo finančných a manažérskych otázkach. Je finančnou manažérkou VIA IURIS.

Alexandra Giňová

omama, Zborov

Sandra číta veľa kníh a vzdeláva sa. Sama si vybavila hypotéku a postavila malý sympatický nízkorozpočtový domček vedľa osady. Projekt omama už niekoľkokrát prezentovala na verejných podujatiach a v médiách. 

Irma Rybárová

omama, Moldava nad Bodvou

Irma vyrastala v chudobnom prostredí bez podpory, dokončila preto len základnú školu. O to viac jej však záleží na tom, aby jej vlastné deti, a aj deti z programu, dostali v detstve to najlepšie pre svoj budúci život.

Veronika Gáborová

omama, Veľká Lomnica

Veronika sa vďačne učí odborné veci súvisiace s vývinom detí v ranom veku. Pred tým, ako začala robiť lekcie u rodín z programu Omama, všetko poctivo trénovala s vlastnými vnúčatami. 

 

Monika Poláková

omama, Raslavice

Monika navštevuje stabilnú skupinu mamičiek, ktoré ju majú rady. Je veľmi zorganizovaná. Miestni členovia poriadkových hliadok jej nosia hračky. To je dobrý znak toho, že omamu a jej prácu pozná aj okolie.

Andrea Papp

mentorka, Moldava nad Bodvou

Andrea učí na ZŠ v Moldave nad Bodvou. Nastavením špecifickej stratégie pre inkluzívnu edukáciu v 2019 získala pre školu titul Vnímavá škola. Dobre pozná životné podmienky v rómskych komunitách. 

Jarmila Gabčová

mentorka, Markušovce

Jarka je prvá mentorka, ktorá je Rómkou. Búra stereotypy. Pracuje ako terénna sociálna pracovníčka, po večeroch ako čašníčka, je zapojená vo viacerých projektov v obci a študuje na vysokej škole. 

Lucia Horniaková

supervízorka

Lucka študuje herectvo na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, ale zároveň pôsobí ako lektorka metodiky Play Wisely a odborná metodička pre omamy a ich mentorky.  

Milan Zbořil

regionálny koordinátor pre Banskú Bystricu

Milan pracuje od roku 1992 pre mimovládne organizácie so zameraním na komunitné organizovanie, rozvoj občianskej spoločnosti, humanitárnu pomoc a pomoc ľuďom so znevýhodnením. Dlhodobo pôsobil vo viacerých krajinách sveta.  

 

Viera Burešová

finančná manažérka

Vierka sa venuje oblasti účtovníctva a daní. Je certifikovanou daňovou poradkyňou a audítorkou. Svoje odborné služby poskytuje mnohým firmám aj mimovládnym organizáciám. V Ceste von má na starosti finančný manažment.

 

Radka Babeľová

programová koordinátorka

Radka pracovala v Nadácii Pontis, neskôr pôsobila v Kancelárii verejného ochrancu práv, venovala sa segregácii rómskych detí vo vzdelávaní. Má na starosti vzdelávanie omám, supervízie, denne komunikuje s omamami. 

 

Oľga Shaw

programová manažérka

Oľga pôsobí v neziskovom sektore od ukončenia štúdia sociálnej práce na Augsburg College v USA. Je spoluzakladateľkou oz Cesta von a zástupkyňa riaditeľa. Má na starosti šírenie programu, meranie jeho dopadu, koordinuje tím mentoriek, omám, regionálnych koordinátorov a rozvíja partnerstvá.

Viera Kováčová

omama, Zborov

Vierka má maturitné vzdelanie. Ako mediátorka rodinnej výchovy a predškolskej prípravy v oz Vyrovnávanie šancí pracovala s miestnymi rómskymi ženami. Je omamou a pracuje aj na polovičný úväzok v škôlke ako asistentka.

Ingrida Ferencová

omama, Zborov

Inge pracovala ako šička a teraz pracuje ako omama, ktorá sa venuje aj deťom v predškolskom veku. Je zapojená do projektu DOM.ov, v rámci ktorého si šetrí peniaze na postavenie vlastného domčeka.

 

Adriana Čonková

omama, Veľká Lomnica

Na prvom školení sa Adrianka inšpirovala skúsenosťami „služobne starších“ omám. Chcela by raz pokračovať v štúdiu na strednej škole a raz pracovať ako asistentka učiteľa v škôlke.

 

Jana Polhošová

omama, Huncovce

Janka rada spieva, kedysi chcela byť speváčka. Na konzervatórium  nenastúpila zo zdravotných dôvodov. Je však aktívna v kostolnom spevokole a počas lekcií hrá občas deťom na klávesoch.

 

Katarína Šiňanská

mentorka, Kecerovce

Katka pracuje ako mentorka pre omamy v Kecerovciach. Vyučuje na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V oz Združenie pre lepší život sa venuje aj terénnej práci v rómskych komunitách.

 

Blažena Válentová

mentorka, Sirk

Blaženka pôsobí ako mentorka popri práci na Základnej škole v Sirku. Je aktívnou členkou obecného zastupiteľstva a angažuje sa aj v mimoškolských aktivitách s deťmi a mladými ľuďmi.

Jana Opielová

mentorka, Muránska Dlhá Lúka

Janka prebrala mentorskú štafetu po Monike Podolinskej. Zároveň pracuje ako terénna sociálna pracovníčka, takže komunitu, mamičky v osade, ich potreby, radosti aj trápenia dôverne pozná.

 

Veronika Šustáková

regionálna koordinátorka pre Košice

Veronika si vyskúšala život v rôznych krajinách. Práve stretnutie s chudobou v zahraničí ju najskôr zaviedlo do školy v Markušovciach do Teach for Slovakia a následne k nám do Cesty von. Venuje sa aj integrácii cudzincov v oz Mareena a zážitkovému vzdelávaniu vo vlastnom projekte VEDOME.

Lenka Zúbriková

office manažérka

Lenka popri práci študuje Business administration na City University of Seattle. Pracuje ako trénerka edukatívnej gymnastiky pre deti od 2 rokov. V Ceste von pracovala ako dobrovoľníčka a neskôr sa pridala do nášho tímu na ústredí.

 

Viera Vavreková

programová špecialistka

Veja vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Koordinuje testovanie INTER-NDA, spracúva dáta skríningových meraní a pomáha s odbornými supervíziami v teréne.  

 

Pavel Hrica

výkonný riaditeľ

Pavel pôsobil ako programový riaditeľ v Nadácii Pontis, ktorá podporovala aj programy na riešenie chudoby. Spoluzakladal  Rómsky skauting. Spolu s Oľgou a Helou založil oz Cesta von. Strategicky rozvíja organizáciu v duchu jej vízie, poslania a hodnôt, zabezpečuje externú komunikáciu s médiami a kľúčovými partnermi.