S osobnými údajmi darcov pracujeme transparentne. Záleží nám na tom, aby boli údaje každého podporovateľa u nás chránené.