Je vaša podpora efektívna? Aký je dopad projektu?

Výstupy pre 1 omamu

(postupne budeme počet omám rozširovať)
  •  4 poskytnuté hodinové návštevy v domácnostiach denne, 20 týždenne
  • 1 rodičovský klub mesačne 
  • 1 žena s rozvinutými zručnosťami a pracovnými návykmi/rok

Výsledky pre 1 omamu

  • 20 rodín s malými deťmi s ranou starostlivosťou
  • Lepšia pripravenosť detí na škôlku a školu
  • Funkčnejšie rodiny, ambicióznejšie motivácie a postoje

Zmena/dlhodobý dopad

  • Lepšie výsledky detí z generačnej chudoby v školách
  • Vyššia zamestnateľnosť / zamestnanosť / príjem

Čo hovoria omamy

Čo hovoria mamičky

Čo hovoria známe osobnosti

"Deti, ktorým sa venujeme, rastú raketovo".

"Jedna mamička mi povedala, že si doma sama vyrobila pomôcku z fľaše od šampóna a fazuliek a s dcérkou takto trénuje jemnú motoriku".

"V dedine sa už o programe Omama vie, časť ľudí to chváli, časť je skeptická, ale my vydržíme".

"Trojročný chlapček, s ktorým pracujem rok, už teraz vie viac vecí ako jeho päťročný brat".

"Sama som po školení neverila, že toto všetko dieťa dokáže. My Romáci sme si mysleli, že na to nemá. Už vidím, že to má zmysel".

Samkova mamka, Zborov:
Naučila som sa venovať chvíľku zo svojho času môjmu synovi.


Ingridkina mamka, Kecerovce:
Dcérka si najradšej kreslí a skladá puzzle. Inšpirujú sa ňou aj staršie dcéry a omama mi ukázala, ako mám správne držať a masírovať naše najmenšie bábätko.


Sebastiánova mamka, Rokycany:
K omame máme veľkú dôveru. Učí syna po slovensky, doma sa rozprávame po rómsky. Už pozná farby a radi si požičiavame knižku o zvieratkách.

Moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová o omame Zuzke: Nemá tisícky followerov na internete, stačí jej pár detí z chudobného prostredia. Vplyv na ich život má však nevyčísliteľný. Pomáha im pripraviť sa na školu a povzbudzuje rodičov k tomu, aby sa im cielene venovali.

Dopad programu Omama meriame v spolupráci s Oxfordskou univerzitou

Porovnávame neurovývin 2-ročných detí v našom programe s výsledkami v kontrolných vzorkách detí z osád mimo programu Omama a detí z majority. Výsledky nám pomôžu ďalej zlepšovať prácu omám. Poskytnú dôkazy a argumenty pre presadzovanie programu do systému.

Spolupracujeme s Národným ústavom detských chorôb

Progres a odchýlky detí v našom programe sledujeme využitím skríningu S-PMV, ktorý využívajú i pediatri.

Návratnosť na investované euro je najvyššia v ranom veku

Množstvo výskumov dokazuje, že podpora rozvoja detí v najmladšom veku má pre spoločnosť najvyššiu návratnosť. Skorý rozvoj dieťaťa zvyšuje násobne jeho potenciál pre neskorší úspech v štúdiu a zamestnateľnosť v dospelosti. Namiesto nešťastného života v chudobe, odkázanosti na podporu a poberanie rôznych dávok sa tak z človeka môže stať úspešný a plne integrovaný člen spoločnosti, prispievateľ a platca daní. Na Slovensku sa pritom napriek vysokej návratnosti realizuje raná starostlivosť, resp. včasná intervencia len v obmedzenej miere, a to tiež len pre deti so zdravotným znevýhodnením. 

Zaujímavé štúdie

Vysoká návratnosť investície (The University of Pennsylvania) - https://www.impact.upenn.edu/our-analysis/opportunities-to-achieve-impact/early-childhood-toolkit/wh...

Základy celoživotného zdravia sú budované v ranom detstve (National Scientific Council on the Developing Child) - (PDF) https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2010/05/Foundations-of-L...

Výskum o toxickom strese a celoživotných následkoch chudoby na fyzické a mentálne zdravie (Harvard University) - https://developingchild.harvard.edu/science/the-jpb-research-network-on-toxic-stress/

Zhrnutie 20-ročného výskumu rozvoja detí v ranom veku v Jamajke - https://heckmanequation.org/resource/research-summary-the-jamaican-study/

Dôkazy pre relevantnosť podpory rozvoja detí v ranom veku (UNICEF) - https://www.unicef.org/earlychildhood/index_69851.html