Milí priaznivci a podporovatelia, k dnešnému dňu, teda k 24. 3. 2020, vláda avizovala prijatie opatrení, ktoré by umožnili odklad viacerých zákonných lehôt týkajúcich sa aj podávania daňových priznaní. Nie je však stále jasné, či sa to bude týkať aj možnosti poukázať 2 % z dane. Prosíme Vás preto, aby ste buď zaplatili daň v aktuálne platnej lehote, teda k 31. marcu 2020, alebo aby ste si v tejto lehote požiadali o odklad maximálne do júna a sledovali vývoj situácie. Týmto postupom s určitosťou zabezpečíte poukázanie 2 % zo svojich daní. Opatrenia vlády v súčasnosti upravujú výlučne odpustenie sankcií za oneskorené podanie a zaplatenie dane. Ustanovenie, ktoré upravuje podmienky pre poukázanie podielu dane, zostáva naďalej v platnosti bezo zmeny. Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, môžu urobiť vyhlásenie o poukázaní 2 % v lehote do 30. 4. 2020 za okolností, že ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ urobí do 31. 3. 2020. Overte si, prosím, či Váš zamestnávateľ splní túto povinnosť včas. Prečítajte si plné znenie právneho stanoviska. Ďakujeme, že nedovolíte chudobe, aby diktovala osud malých detí. 

Občianske združenie, Cesta von, Martinská 18, 821 05 Bratislava, IČO: 51656957 (vo formulári sa zarovnáva napravo, prvé štyri miesta nechajte prázdne) 

Postup pre ZAMESTNANCOV


 • Do 15.02.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: formulár žiadosti.
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.
 • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Cesty von poukázať (minimálne 3 €). Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane.
 • Stiahnite, vytlačte a prečítajte si Vyhlásenie už s predvyplnenými údajmi Cesty von. Do Vyhlásenia doplňte vypočítanú sumu, ktorú nám chcete poukázať (buď 2 % alebo 3 %, ak ste pracovali ako dobrovoľník). 2 % (3 %) sa počítajú zo sumy uvedenej v r. 24 Daň znížená o daňový bonus v Potvrdení o zaplatení dane z príjmov.
 • Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Dozvieme sa len Vaše meno a adresu, nie Vami poukázanú sumu.
 • Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu nájdete TU.
 • Budeme vďační, ak o možnosti darovať 2 % (3 %) Ceste von poviete aj svojim priateľom.

Postup pre FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI

 • Vypočítajte 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Cesty von poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech Cesty von poukázať 3 % zo zaplatenej dane.
 • Údaje o poukázaní 2 % (3 %) treba uviesť do daňového priznania fyzických osôb:
oddiel VIII v type A
oddiel XII v type B

       Údaje do daňového priznania:

       IČO: 51656957

       Právna forma: Občianske združenie

       Obchodné meno (názov): Cesta von

       Adresa: Martinská 18, 821 05 Bratislava

 • Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Dozvieme sa len Vaše meno a adresu, nie Vami poukázanú sumu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu nájdete TU. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Budeme vďační, ak o možnosti darovať 2 % (3 %) Ceste von poviete aj svojim priateľom.

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY


 • Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2  %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 • Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby. 
 • 1 % môže darovať každá firma, 2 % môže darovať len firma, ktorá v roku 2019 darovala na verejnoprospešný účel (mimo darovania podielu z dane) financie vo výške aspoň 0,5 % z dane jej z príjmov.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú  uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z  dane (IV. časť). Údaje do daňového priznania:

        IČO: 51656957

        Právna forma: Občianske združenie

        Obchodné meno (názov): Cesta von

        Adresa: Martinská 18, 821 05 Bratislava
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2 % (3 %) Ceste von, zaškrtnite  v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich  údajov. Dozvieme sa len Vaše meno a adresu, nie Vami poukázanú sumu.
 • Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, (zvyčajne do 31. marca 2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu nájdete TU. V tomto termíne aj zaplaťte daň z  príjmov.
 • Budeme vďační, ak o možnosti darovať 2 % (3 %) Ceste von poviete aj svojim priateľom.

Ďakujeme.