Občianske združenie, Cesta von, Miletičova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51656957 (vo formulári sa zarovnáva napravo, prvé štyri miesta nechajte prázdne) 

Prvých 1000 dní nášho života určuje našu budúcnosť. Práve počas tohto obdobia sa venujú omamy chudobným deťom. Vaše 2 % z dane im pomôžu cielene sa rozvíjať, aby sa im v živote lepšie darilo.

 

Postup pre ZAMESTNANCOV


 • Do 15.02.2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: formulár žiadosti.
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.
 • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Cesty von poukázať (minimálne 3 €). Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane.
 • Stiahnite, vytlačte a prečítajte si Vyhlásenie už s predvyplnenými údajmi Cesty von. Do Vyhlásenia doplňte vypočítanú sumu, ktorú nám chcete poukázať (buď 2 % alebo 3 %, ak ste pracovali ako dobrovoľník). 2 % (3 %) sa počítajú zo sumy uvedenej v r. 24 Daň znížená o daňový bonus v Potvrdení o zaplatení dane z príjmov.
 • Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Dozvieme sa len Vaše meno a adresu, nie Vami poukázanú sumu.
 • Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte najneskôr do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu nájdete TU.
 • Budeme vďační, ak o možnosti darovať 2 % (3 %) Ceste von poviete aj svojim priateľom.

Postup pre FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI

 • Vypočítajte 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Cesty von poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech Cesty von poukázať 3 % zo zaplatenej dane.
 • Údaje o poukázaní 2 % (3 %) treba uviesť do daňového priznania fyzických osôb:
oddiel VIII v type A
oddiel XII v type B

       Údaje do daňového priznania:

       IČO: 51656957

       Právna forma: Občianske združenie

       Obchodné meno (názov): Cesta von

       Adresa: Miletičova 30, 821 08 Bratislava

 • Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Dozvieme sa len Vaše meno a adresu, nie Vami poukázanú sumu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr  31. marca 2021 alebo najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu nájdete TU. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Budeme vďační, ak o možnosti darovať 2 % (3 %) Ceste von poviete aj svojim priateľom.

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY


 • Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2  %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 • Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby. 
 • 1 % môže darovať každá firma, 2 % môže darovať len firma, ktorá v roku 2019 darovala na verejnoprospešný účel (mimo darovania podielu z dane) financie vo výške aspoň 0,5 % z dane jej z príjmov.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú  uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z  dane (IV. časť). Údaje do daňového priznania:

        IČO: 51656957

        Právna forma: Občianske združenie

        Obchodné meno (názov): Cesta von

        Adresa: Miletičova  30, 821 08 Bratislava
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2 % (3 %) Ceste von, zaškrtnite  v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich  údajov. Dozvieme sa len Vaše meno a adresu, nie Vami poukázanú sumu.
 • Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr 31. marca 2021 alebo najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu nájdete TU. V tomto termíne aj zaplaťte daň z  príjmov.
 • Budeme vďační, ak o možnosti darovať 2 % (3 %) Ceste von poviete aj svojim priateľom.

Ďakujeme.