Ďakujeme partnerom

 

Vďaka partnerstvám môžme spájať sily a realizovať zmysluplné projekty. Spoločne tak znásobujeme efekt pomoci.

Projekt OMAMA (kód v ITMS 312051BTX9) je spolufinancovaný z Operačného programu ľudské zdroje cez sprostredkovateľský orgán Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. V roku 2022 získala Cesta von o.z. grant vo výške približne 412 000 € na zabezpečenie nákladov na prácu 30 omám (ARV) a iných výdavkov spojených s projektom.

Zisti viac

Cieľom projektu Inkluzívne susedstvá je zvýšenie kvality života obyvateľov chudobných komunít prostredníctvom fungujúcich nových susedstiev v obciach Kecerovské Kostoľany, Vtáčkovce, Boliarov, Bačkov, Bôrka a Veľká Ida. Vychádza z prístupu „bývanie ako prvé“ a spočíva v kombinácii cielenej sociálnej práce, vzdelávania a zabezpečenia dôstojného bývania.

Zámerom projektu Rozumné hospodárenie v marginalizovaných rómskych komunitách je nájsť model funkčného finančného vzdelávania v ťažkom prostredí vylúčenia a generačnej chudoby, ktoré bude mať reálny vplyv na postupné a dlhodobé zlepšovanie kvality života a sociálnej situácie rodín. Projekt pomôže aj identifikovať štrukturálne bariéry a navrhnúť systémové zmeny, ktoré by zvýšili šance na úspech pri ceste von z chudoby.

Sledujte nás na Instagrame