Ďakujeme partnerom

 

Vďaka partnerstvám môžme spájať sily a realizovať zmysluplné projekty. Spoločne tak znásobujeme efekt pomoci.

Program „OMAMA – cielený rozvoj najmenších detí z vylúčených komunít pre ich i našu lepšiu budúcnosť“ je financovaný Európskou úniou NextGenerationEU. Projekt je podporený v rámci výzvy Podpora poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku 0 až 6 rokov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a z prostredia generačnej chudoby.

Cieľom projektu Inkluzívne susedstvá je zvýšenie kvality života obyvateľov chudobných komunít prostredníctvom fungujúcich nových susedstiev v obciach Kecerovské Kostoľany, Vtáčkovce, Boliarov, Bačkov, Bôrka a Veľká Ida. Vychádza z prístupu „bývanie ako prvé“ a spočíva v kombinácii cielenej sociálnej práce, vzdelávania a zabezpečenia dôstojného bývania.

Zámerom projektu FILIP v MRK je nájsť model funkčného finančného vzdelávania v ťažkom prostredí vylúčenia a generačnej chudoby, ktoré bude mať reálny vplyv na postupné a dlhodobé zlepšovanie kvality života a sociálnej situácie rodín. Chceme zároveň identifikovať štrukturálne bariéry a navrhnúť systémové zmeny. Projekt FILIP je ako partnerský projekt financovaný z Nadácie NBS, v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu.

Prioritou pre VILLUM FOUNDATION je podpora mladých ľudí. Rozvíja ich digitálne a odborné zručnosti, prípravu na zamestnanie a motiváciu k vzdelávaniu. Ďakujeme za podporu nášho programu ZEBRA.

Ďakujeme za dlhodobé partnerstvo s Bader Philanthropies, ktoré vytvára možnosti na rozvoj komunít cez naše programy AMAL a ZEBRA.

UniCredit Foundation podporila program ZEBRA, ktorým znižujeme znevýhodnenie vo vzdelávaní mladých ľudí. Spolu s ďalšími 17 programami boli Zebry vybrané spomedzi 175 projektov z viacerých európskych krajín.

Ďakujeme vývojárovi Mirovi Pomšárovi, ktorý nám na mieru vytvoril už niekoľko appiek pre programy FILIP, ZEBRA, AMAL, ktoré zefektívňujú prácu, zber dát a odbúravajú nadbytočnú administratívu. Naprogramoval apku aj pre personálne oddelenie. Všetko pro bono.

Sledujte nás na Instagrame