Program ZEBRA

Čo robia bežní tínedžeri v osadách? To, čo všade inde na svete. Odchádzajú z domu, stretávajú sa v skupinkách a trávia radšej čas so svojimi rovesníkmi, ako doma s rodičmi. Príležitostí na zmysluplné aktivity majú málo. V komunitách neexistuje priestor na realizáciu svojich nápadov či využívanie svojich talentov. A tak sa často len túlajú po osade, bez hlbšieho cieľa, niekedy z nudy skúšajú rôzne rizikové správanie. Mnohí nemajú nikoho, kto by ich nasmeroval, povzbudil k prihláške na strednú školu, prípadne podporil, aby ju dokončili. Nevedia, ako sa vysporiadať s pocitmi osamelosti a zlyhania. Mnohokrát potom urobia rozhodnutia, ktoré majú vplyv na to, akým smerom sa ich život bude ďalej uberať.

Tak, ako raný vek je najdôležitejšie obdobie vo vývine človeka, obdobie adolescencie je to najťažšie. Práve preto sme v Ceste von rozbehli program Zebra pre mladých ľudí vo veku 11-19 rokov.

Okrem priestoru na zmysluplné trávenie voľného času im chceme dať príležitosť rozvíjať životné zručnosti, formovať ich životné postoje, podporovať ich k vzdelaniu, zdravému životnému štýlu a vytvoriť bezpečné prostredie. Program im tiež ponúkne možnosť stretávať sa online či osobne s mentormi a rovesníkmi z majority, aby sa mohli spolu vzájomne učiť a prekonávať generáciami zažívané vylúčenie. Preťať bludný kruh chudoby je náročné. Okrem raného detstva je práve obdobie puberty okno príležitosti na pozitívnu zmenu v živote detí z vylúčených komunít.

Aké sú potreby mladých ľudí v komunitách?

Mať v osade vodu, ktorú nepúšťajú len na pár hodín denne. Mať osvetlenie na ceste zo školy, aby som sa nebál ísť domov. Mať miesto, kde bude aspoň na chvíľu ticho a nikto nebude kričať. Môcť sa s niekým porozprávať o tom, čo ma trápi.

mladí ľudia z Keceroviec, Chminianskych Jakubovian a Veľkej Lomnice.

Začiatkom októbra 2023 sme spustili náš nový mládežnícky program ZEBRA v prvých troch komunitách.

Prvým zadaním našich mládežníckych lídrov, ktorých sme zamestnali, bolo mapovanie ich komunít. Je pre nás dôležité, aby mladí ľudia, ktorí budú súčasťou nášho programu, boli priamo zapojení do jeho dizajnu a rozvoja. A ak sa pýtate, prečo sme sa na to celé dali, podľa výskumníčky Emmy Werner, mladým ľuďom z chudoby zvyšuje šancu prekonať jej následky stretnutie s aspoň jednou dospelou, emočne stabilnou osobou, ktorá v nich verí a podporuje ich. Veľmi si prajeme, aby takýmito osobami boli pre mladých ľudí z našich komunít aj naši lídri a mnohí ďalší dospelí, ktorí sa do programu zapoja.

Postranná grafika
Postranná grafika
Postranná grafika
Postranná grafika
Postranná grafika

Sledujte nás na Instagrame