Kontaktné údaje

Cesta von, občianske združenie
Miletičova 30
821 08 Bratislava
zchudoby@cestavon.sk

Základné údaje

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra SR
dňa: 5. 4. 2018
Číslo spisu: VVS/1-900/90-53524
IČO: 51656957
DIČ: 2120766021

Bankový účet

IBAN: SK10 0900 0000 0051 4389 7989
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Kód banky: 0900
BIC/SWIFT: GIBASKBX

Vedenie organizácie

Výkonný riaditeľ:

Zástupkyňa riaditeľa a programová manažérka programu ZEBRA:

Programová manažérka programu OMAMA:

Programová manažérka programu FILIP:

Manažérka jazykového programu AMAL:

Kontakt pre darcov a dobrovoľníkov

Darovanie hračiek alebo inej materiálnej pomoci zabezpečuje Mirka:

Individuálni darcovia kontaktujte Bašku:

Spolupráce s firmami a inštitúciami rieši Lenka:

Ak sa chcete stať významným darcom alebo venovať dar zo závetu kontaktujte Helu:

Ak sa chcete zapojiť dobrovoľnícky, ozvite sa Dominike:

Údaje pre 2 % z dane:

IČO: 51656957 (pozor, IČO vo formulári vypĺňajte sprava, nepoužité polia ostávajú prázdne)

Obchodné meno (názov): CESTA VON

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo: MILETIČOVA

Číslo: 30

PSČ: 821 08

Mesto: BRATISLAVA

X súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačiť X)

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Ak vás zaujímajú odpovede na nasledujúce otázky, prečítajte si naše GDPR.

  • Aké osobné údaje o Vás spracúvame?
  • Ako poskytnuté osobné údaje využívame a na akom právnom základe?
  • Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?
  • Aké sú Vaše práva?
  • Ako chránime Vaše osobné údaje?

Postranná grafika

Podporte program Omama

Omamy dnes na pravidelných lekciách pracujú s viac ako 900 deťmi v ranom veku. Ak ich podporíte svojím pravidelným darom, budú môcť čoskoro rozvíjať ešte viac detí z chudobných komunít.

Sledujte nás na Instagrame