Aj firma a jej zamestnanci vedia pomôcť

Máme výbornú skúsenosť s firemnými spoluprácami. Je to vždy radosť na oboch stranách. Tu je niekoľko možností, ako vieš do podpory našich programov zapojiť svoju firmu.

Firma môže zdarma (pro bono) poskytnúť organizácii svoje odborné služby, napríklad grafikov, programátorov, právnikov, či marketingových špecialistov.

Môže poskytnúť svoju zasadačku na občasné stretnutia či školenia.

Výročie firmy, vianočný večierok či len obyčajný teambuilding si žiadajú dodať podujatiu hlbší zmysel. Dohodni sa s manažmentom a zorganizujte pre dobrú vec tombolu či zbierku.

Môžeš navrhnúť i dobrovoľné zrážky zo mzdy, ktoré bude zasielať na dohodnutý účel vaše finančné oddelenie od všetkých, ktorí podpíšu súhlas. 10 či 20 eur mesačne z výplaty asi nikomu nebude výrazne chýbať, ale dohromady môže výrazne pomôcť.

Firma tiež môže zapojiť svojich zákazníkov a ponúknuť im zaokrúhľovanie ich platby v prospech pomoci chudobným alebo naviazať drobný dar na každý predaný produkt.

Z času na čas potrebujeme ručne vyrobiť vzdelávacie pomôcky, ktoré využívajú na lekciách naše omamy. Ak by chceli tvoji kolegovia prísť pomôcť ako dobrovoľníci, určite sa dohodneme.

Ak chcete zapojiť svoju firmu, kontaktujte Lenku.

email: lenka.czikkova@cestavon.sk

Sledujte nás na Instagrame