Najbohatší pomáhajú najchudobnejším

Deti si nevyberajú, do akých podmienok sa narodia. Tvoj výnimočný dar môže byť investíciou do budúcnosti stoviek detí z vylúčeného a chudobného prostredia. Môžeš významne zmeniť kvalitu ich života. Vieš im zvýšiť šancu v budúcnosti sa zamestnať a postarať sa o seba aj svoju rodinu.

Máme sen dať raz lepší štart do života každému dieťaťu z vylúčeného a chudobného prostredia. V roku 2025 chceme zamestnávať v osadách 60 omám, ktoré budú poskytovať lepšie základy pre úspešnejší život 1200 deťom. To je zhruba 16 % zo 7500 detí vo veku 0-3 roky, ktoré sa rodia do marginalizovaných rómskych komunít.  

V Ceste von si vážime každého, kto pomáha sa k tomuto snu priblížiť – hoc i len symbolickým darom.

1. Chceme pomoc poskytovať čo najväčšiemu počtu detí

Veľkí darcovia sú výrazným akcelerátorom práce s deťmi v osadách. Vďaka nim dávame zamestnanie, tréning a podporu novým omamám, ale udržiavame si aj omamy súčasné. Chceme, aby program dlhodobo fungoval v každej obci, kde ho spustíme.

Postranná grafika

2. Chceme si zároveň udržať kvalitu

Každý darca sa stáva súčasťou úspechu. Pomáha nám postupne zbierať dáta z terénu, vylepšovať metodiku a dlhodobo skvalitňovať prácu nielen s najmenšími deťmi, ale aj ich rodičmi. Dopad programu Omama meriame v spolupráci s Dr. Michelle Fernandes z Oxfordskej univerzity. Na obsahu lekcií s deťmi a vzdelávaní omám spolupracujeme s najlepšími odborníkmi zo Slovenska.

3. Chceme program OMAMA dostať do systému

Veľkí darcovia podporou programu Omama pomáhajú väčšiemu počtu detí, ale i presadzovaniu ranej intervencie do systému. Aby sa aj štát podieľal na aktívnom riešení generačnej chudoby.

„Vo svete hospodárskej politiky je len málo takých opatrení, kde má každé jedno vynaložené euro nielen vysokú návratnosť pre spoločnosť, ale zároveň znižuje aj príjmové rozdiely. Investície do predškolského vzdelávania (0 až 5 rokov) detí z marginalizovaných skupín obyvateľov sú presne takouto svetlou výnimkou.“

Ľudovít Ódor

Viceguvernér Národnej banky Slovenska

„Okno príležitosti“

Množstvo výskumov dokazuje, že podpora rozvoja detí v najmladšom veku má pre spoločnosť najvyššiu návratnosť. Skorý rozvoj dieťaťa zvyšuje násobne jeho potenciál pre neskorší úspech v štúdiu a zamestnateľnosť v dospelosti. Namiesto nešťastného života v chudobe, odkázanosti na podporu a poberanie rôznych dávok sa tak z človeka môže stať úspešný a plne integrovaný člen spoločnosti, prispievateľ a platca daní. Na Slovensku sa pritom napriek vysokej návratnosti realizuje raná starostlivosť, resp. včasná intervencia len v obmedzenej miere, a to tiež len pre deti so zdravotným znevýhodnením.

„V septembri 2022 sme sa ako členovia správnej rady Cesty von zúčastnili výjazdu do štyroch chudobných komunít. Mali sme možnosť stretnúť samotné omamy, ich mentorky, koordinátorov, ľudí, ktorí pracujú v programe FILIP a prakticky celý tím Cesty von. … Zobraziť viac

Richard Marko

CEO ESET, člen správnej rady a veľký darca Cesty von

Je to pre mňa splnený sen. Verím, že sa dožijem toho, ako sa deťom, s  ktorými pracujem, bude dariť v živote – aj vďaka mojej práci – lepšie.

omama Inge

odpoveď na otázku, čo pre ňu znamená byť omamou

Z mojej dlhoročnej praxe s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia viem, že akákoľvek práca v ranom veku je plusom pred vstupom do škôlky. Keď som sa dozvedela, že program bude fungovať aj v Chmiňanoch, … Zobraziť viac

Terézia Cenká

riaditeľka MŠ v Chmiňanoch

Ak sa chcete stať významným darcom, kontaktujte Helu.

Email: hela.hricova@cestavon.sk

Sledujte nás na Instagrame