Omama u vás
v obci

Nové omamy vyberáme vždy na jar v danom kalendárnom roku tak, aby začiatkom leta už mohli absolvovať prípravu s odborníkmi. Následne začnú oslovovať rodiny s najmenšími deťmi, ktoré by sa radi do programu zapojili.

 

Ak chcete zapojiť vašu obec a/alebo viete o potenciálnej omame vo vašej obci, dajte nám o nej vedieť vo formulári nižšie. 

Máte záujem o rozšírenie programu Omama do novej komunity?

  Nezáväzný registračný formulár

  • Osobné údaje
  • Informácie o obci
  • Aktuálny stav v obci


  Kontaktné údaje


  Kontaktné údaje


  Viete o potenciálnych omamách v danej komunite? Aké majú vzdelanie a skúsenosti? Viete nám o nich napísať viac? *

  Popíšte situáciu rómskej komunity v obci, ak viete (aká je miera chudoby voči majorite, bývanie, zamestnanosť, začlenenie Rómov, vzťahy v obci, prístup samosprávy, prípadne iných organizácií, ktoré tu pôsobia). *

  Prosím, napíšte nám niečo o vás, vrátane vašej motivácie, prečo nás kontaktujete. Ďakujeme ešte raz za Vašu pomoc. *  Základné kritériá na zapojenie obce do programu Omama:

  1. geografická blízkosť k už existujúcim lokalitám zapojeným v programe v regiónoch Spiš, Prešov, Košice, Gemer a Banská Bystrica,

  2. dostatočný počet detí do 1 roka v rómskej komunite, s ktorými omama môže pracovať (aspoň 30-40),

  3. potenciál vybrať z lokálnych žien aspoň jednu vhodnú kandidátku, ktorá sa môže stať omamou,

  4. spolupracujúca samospráva, príp. iná organizácia, ktorá v obci už pôsobí.

  Sledujte nás na Instagrame