Program FILIP

V programe FILIP sprevádzame rodiny, žijúce vo vylúčení a sociálnej núdzi na ich ceste von z chudoby. Prostredníctvom rodinného mentoringu rozvíjame ich nefinančné i finančné zdroje, aby mohli zlepšiť svoju situáciu.

Financie

Ako rozumne hospodáriť

Interná motivácia

Ako ju vzbudiť

Láskavosť

K sebe, rodine a ostatným

Inicitíva

Ako začať konať

Preberanie zodpovednosti

Za svoj život

Ako to funguje?

Postranná grafika
1. Čo je problém?

Obyvateľom chudobných komunít chýba podporný systém, kde by mohli získať rady a návody ako zvládnuť životné situácie. Vo svojom okolí často nemajú vzory ľudí, ktorí žijú úspešne alebo cestu z generačnej chudoby zvládli. Nepoznajú nepísané pravidlá strednej triedy ani ich bežné spôsoby šetrenia. Akútny nedostatok a prežívanie zo dňa na deň spôsobujú nedostatok financií potrebných na zvládnutie nečakaných situácií alebo nutných investícií. Chýbajúce vedomosti a zároveň zdanie rýchlych riešení často vedú k nevýhodným pôžičkám a zacykleniu do úžery, čo ich chudobu len ďalej prehlbuje.

2. Ako ho riešime?

Program FILIP reaguje na potreby rodín prostredníctvom mentora. Je to kľúčová osoba pre rodiny, ktorá posilňuje jej motiváciu a smerovanie k zmene. Rodine pomáha vytvoriť si rozvojový plán a sprevádza ju jeho plnením. Prekonávaním prekážok a bariér, s ktorými sa rodiny stretávajú pri komunikácii s inštitúciami, mentor posilňuje ich sebadôveru a vieru vo vlastné schopnosti. Súčasťou programu je aj expertné poradenstvo vo finančnej gramotnosti, v oblasti úspornejšieho nastavenia domácnosti a oddlžovaní, ale aj v zlepšovaní bývania a hľadaní a udržaní si práce.

3. Kam smerujeme

Máme za sebou prvý, pilotný ročník programu FILIP. Prihlásilo sa doň spolu 30 rodín zo štyroch komunít. V roku 2023 je naším cieľom zapojiť do FILIPa celkovo až 70 rodín zo súčasných i nových komunít. Chceme nadviazať partnerstvo s aspoň piatimi slovenskými firmami, ktoré budú zamestnávať ľudí z týchto komunít. Pracovná koučka ľuďom bude pomáhať získať legálne zamestnanie, budovať pracovné návyky (pravidelná dochádzka, komunikácia so zamestnávateľom), pomôže im naučiť sa pracovné úlohy a dennú rutinu prispôsobiť novej pracovnej role, aby si zamestnanie udržali.

Spolupracujeme s odborníkmi

Podpora rodín v programe FILIP si vyžaduje porozumieť mnohým komplexným problémom spôsobeným generačnou chudobou. Spolu s rodinami hľadáme riešenia zo zložitých životných situácií. Konzultujeme ich s odborníkmi na právny a systémový rámec a oddlžovanie. 

 

Naším zámerom je vytvoriť model funkčného finančného vzdelávania v ťažkom prostredí vylúčenia, ktoré bude mať reálny vplyv na postupné a dlhodobé zlepšovanie sociálnej situácie rodín. Chceme zistenia a skúsenosti z terénu pretaviť do odporúčaní systémových riešení. Odborníci, s ktorými konzultujeme právne a finančné riešenia, sú zastúpení v tzv. poradnom tíme. Tvoria ho odborníci z oblasti práce so zadlženým klientom zo Slovenska aj Českej republiky, odborníci z oblasti finančnej gramotnosti z tímu 5peňazí z Národnej banky Slovenska, odborníci na právo a zákony súvisiace s ochranou spotrebiteľov a terénni sociálni pracovníci.

Keď sme v Národnej banke Slovenska išli s Cestou von do projektu FILIP, vedeli sme, že to nebude o finančných poučkách pri tabuli. No až v praxi sme zistili ako komplexne je prepojená otázka peňazí s ľudskými životmi. Chudoba nie je len o nedostatku peňazí, je aj o nedostatku ďalších zdrojov, ktorých si v strednej triede nie sme vedomí, keďže ich považujeme za samozrejmosť. … Zobraziť viac

Roman Fusek

riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska

Jedným z najväčších problémov pre tých, ktorí sa snažia dostať z chudoby, je schopnosť hospodáriť s peniazmi a mať o nich aspoň základné povedomie. Ako môžete spravovať niečo, čo ste nikdy predtým nemali? V chudobe sa peniaze vnímajú ako výraz osobnosti a používajú sa na zábavu a udržiavanie vzťahov. Predstava, že peniaze slúžia aj na zaistenie bezpečnosti, je ukotvená len v strednej triede a medzi bohatými.

Philip DeVol

Medzinárodne uznávaný odborník a spoluautor konceptu Mosty z chudoby

Ako sa rodina z Keceroviec rozhodla zmeniť svoju budúcnosť

 

Pán Jozef s manželkou stretnutie „filipovských rodín“ bral ako výlet. Tento víkend ho však naštartoval ku zmene. Spomenul si na obdobie, kedy bol vo väzení. Často sa rozprával s odborníkmi aj kňazom o tom, ako sa znova zaradiť do spoločnosti.

Rodina si nastavila mesačný rozpočet, aby im lepšie hospodárenie časom umožnilo zveľadiť si bývanie. Želajú si pre svoje deti samostatné izby, chcú si zaviesť vlastnú elektriku aj pristaviť kúpelňu. Vďaka splátkovým kalendárom začali splácať dlhy. Pán Jozef sa stal v rodine hnacou silou. Teraz pracuje v Čechách. 

Mentorka Viki rodinu naďalej povzbudzuje. Riešia spolu väčšie aj menšie problémy, no nikto nevie, či sa ich sny nakoniec splnia. Viki však nádej má. Hlavne vďaka pánovi Jozefovi, ktorý stále opakuje, že sa môžu veci zmeniť, ak oni sami budú chcieť. 

 

Postranná grafika
Postranná grafika
Postranná grafika
Postranná grafika

Zapojte vašu obec do programu Omama

Chcete program Omama vo vašej obci? Vyplňte náš formulár.

Zapojiť obec

Staňte sa omamou vo vašej komunite

Ak vás práca omamy zaujala, dajte nám o sebe vedieť v tomto formulári.

Stať sa omamou

Sledujte nás na Instagrame