Riziká chudoby pre maličké dieťa

Až 87 % obyvateľov segregovaných osád žije pod hranicou chudoby. Ako spoločnosť robíme zatiaľ málo pre to, aby mali deti z osád šancu začať žiť lepšie. Pritom rané detstvo má zásadný vplyv na celý náš život.

Vzdelanie nie je pre ľudí v chudobe takou hodnotou, akou je pre ľudí v strednej triede. Poznajú vo svojom okolí len málo príkladov, ktorým by sa darilo vďaka vzdelaniu.

Prínos vzdelania je veľmi abstraktný, neistý, dlhodobý. No oni urgentne potrebujú prežiť dnes. Najhoršie je to v najzanedbanejších komunitách. V tých rozvinutejších a menej segregovaných sa so záujmom o vzdelanie stretávame častejšie. Treba však začať omnoho skôr ako v škole. Pracovníci Karlovej univerzity robili pre organizáciu ETP Slovensko výskum, ktorý ukázal priemerné dvojročné zaostávanie detí z vylúčených komunít už pri nástupe do základnej školy. Ak má dieťa fyziologický vek šesť rokov, je na mentálnej úrovni štyroch rokov. Veľa detí je na tom ešte horšie. Sklz sa časom ešte zväčšuje.

To potvrdzujú výskumy neurobiológov. Toxický stres spôsobený chudobou negatívne vplýva na rozvoj architektúry mozgu. Ten je najdevastujúcejší najmä počas prvých 1 000 dní života, kedy sa nám v mozgu vytvára väčšina neurónových spojení. Chýbajúce základy neumožňujú rozvíjať potrebné zručnosti neskôr. Zanedbanie v ranom veku má fatálne negatívne dôsledky na neskorší úspech v škole, v práci a celom ďalšom živote. Odborníci hovoria, že začať s rozvojom týchto detí v školskom veku je neskoro.

Ako na tento problém reaguje program Omama

Omamy sú ženy z vylúčených komunít

a rozumejú prostrediu.

Trvalé zamestnanie omamám

zabezpečuje riadny príjem.

Mentorka podporuje omamu

v jej raste a pomáha jej.

Omamy školia odborníci

na raný vek (0-4 roky).

Využívajú hračky, knihy,

OMAMA manuál a apku.

Na lekcii je aj rodič a učí sa

ako svoje dieťa rozvíjať.

Logika programu Omama

Rané detstvo

Program Omama sa zameriava na kľúčovú fázu života človeka, v ktorej sa budujú základy pre neskorší úspech. Omamy ukazujú rodičom, ako čo najlepšie rozvinúť potenciál ich detí od narodenia do 4 rokov, aj keď žijú v chudobných podmienkach. Cez hry a aktivity pomáhajú rozvíjať ich mozog a schopnosti od raného veku.

Školský vek

Rozsiahla štúdia tímu doc. Kovalčíkovej z Prešovskej univerzity potvrdila, že i deti z chudobných rómskych komunít majú veľký potenciál rozvíjať sa. Problém je, že už do školy prichádzajú s výrazným vývojovým oneskorením oproti svojim rovesníkom, ktoré sa neskôr len zväčšuje. Ak sa táto štartovacia čiara vyrovná, majú väčšiu šancu napredovať podobne ako iné deti.

Dospelosť

Vďaka včasnému začiatku pri rozvoji dieťaťa a následnom lepšom napredovaní v školskom veku môže vyrásť dospelý človek s omnoho rozvinutejšími mentálnymi, socio-emocionálnymi a ďalšími zdrojmi, ktoré mu umožnia lepšie sa uplatniť v živote a začleniť do spoločnosti.

Zapojte vašu obec do programu Omama

Chcete program Omama vo vašej obci? Vyplňte náš formulár.

Zapojiť obec

Staňte sa omamou vo vašej komunite

Ak vás práca omamy zaujala, dajte nám o sebe vedieť v tomto formulári.

Stať sa omamou

Sledujte nás na Instagrame