Program Omama

Prvých 1000 dní má na náš život zásadný vplyv. Omamy – ženy priamo z chudobných komunít, učia mamičky, ako správne rozvíjať ich deti už od narodenia. Dostanú tak základy, na ktorých môžu neskôr v škôlke a škole stavať.

Ako to funguje?

Postranná grafika
1. Čo je problém?

Tisícky detí žijúce v generačnej chudobe majú už od narodenia posunutú štartovaciu čiaru do života. Náročné podmienky a chronický stres negatívne vplývajú na ich zdravý vývin.

2. Ako ho riešime?

Omamy – rómske ženy – navštevujú rodiny s najmenšími deťmi a počas pravidelných stimulačných lekcií učia rodičov ako svoje deti pripraviť na úspešné zvládnutie školy.

3. Kam smerujeme

Pracujeme na tom, aby každé dieťa narodené do chudoby malo v ranom detstve podporu pri rozvíjaní svojho potenciálu. Tak, aby z neho vyrástol človek schopný dobre sa uplatniť v živote.

Postranná grafika

Povedali o nás

Vnímam podstatný prínos programu Omama. Deti, ktorým sa venovala omama Ivetka, sú nebojácnejšie a zvyknuté, že niekto s nimi už niečo podobné robil…Vždy, keď potrebujem niečo deťom ukázať, ako prvé sa chytia deti, ktoré boli u Ivetky. Tie ťahajú ostatných.

Jana Petalíková

riaditeľka materskej školy, Muránska Dlhá Lúka
Viac o programe OMAMA
Postranná grafika
Postranná grafika
54

Omám

28

Mentoriek

36

Komunít

1084

Detí vo veku od 0-4 roky

Kde pôsobíme

Program Omama sme pilotne rozbehli v troch chudobných komunitách. Momentálne pôsobíme už v 31 komunitách.

 

Aby sme v nich projekt dokázali udržať dlhodobo a mohli ho šíriť do ďalších komunít, prosíme vás o podporu. Snažíme sa o vysokú sociálnu návratnosť projektu, čiže náklady udržiavame štíhle a maximalizujeme dopad. I vy môžete byť súčasťou zmeny. Overený projekt chceme šíriť i s podporou štátu do čo najväčšieho množstva chudobných komunít. 

Výsledky programu Omama

Dopad programu Omama meriame v spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Porovnávame neurovývin 2-ročných detí v našom programe s výsledkami v kontrolných vzorkách detí z osád mimo programu Omama a detí z majority.

 

Výsledky nám pomôžu ďalej zlepšovať prácu omám. Poskytnú dôkazy a argumenty pre presadzovanie programu do systému.

Omama vo vašej obci

Nové omamy vyberáme vždy na jar v danom kalendárnom roku tak, aby začiatkom leta už mohli absolvovať prípravu s odborníkmi. Následne začnú oslovovať rodiny s najmenšími deťmi, ktoré by sa radi do programu zapojili.

Zapojte vašu obec do programu Omama

Chcete program Omama vo vašej obci? Vyplňte náš formulár.

Zapojiť obec

Staňte sa omamou vo vašej komunite

Ak vás práca omamy zaujala, dajte nám o sebe vedieť v tomto formulári.

Stať sa omamou

Sledujte nás na Instagrame