Aký je dopad programu Omama?

 

V roku 2022 sme dokončili pilotný výskum s Oxfordskou univerzitou. Prostredníctvom metódy INTER-NDA sme hodnotili neurovývin detí vo veku 2 rokov v oblasti kognície, reči, jemnej a hrubej motoriky a sociálneho správania. Porovnávali sme deti z programu Omama s deťmi z vylúčených komunít, ktoré nedostávali žiadnu intervenciu a s deťmi z majority. Celkovo sa merania zúčastnilo 251 detí. Metodiku ďalej používame na priebežné hodnotenie neurovývinu „omamovských“ detí, aby sme zaznamenávali ich napredovanie.

Deti z programu Omama dosahujú výrazne lepšie výsledky v oblasti kognície, motoriky a jazyka ako ich rovesníci z osád, ktorí v Omame nie sú. Stále ešte zaostávajú za deťmi z majority – takže, stále je na čom pracovať. Efekt má až strednú veľkosť, čo je úžasné! Pri týchto typoch programov rozvoja v ranom veku to zvyčajne nevidíme.

Dr. Michelle Fernandes

výskumníčka a pediatrička z Oxfordskej univerzity a spoluautorka metodiky INTER-NDA

Návratnosť na investované euro je najvyššia v ranom veku

Množstvo výskumov dokazuje, že podpora rozvoja detí v najmladšom veku má pre spoločnosť najvyššiu návratnosť. Skorý rozvoj dieťaťa zvyšuje násobne jeho potenciál pre neskorší úspech v štúdiu a zamestnateľnosť v dospelosti. Namiesto odkázanosti na podporu a poberanie rôznych dávok sa z človeka môže stať úspešný a plne integrovaný člen spoločnosti, prispievateľ a platca daní.

Snažíme sa presadiť podporu pre každé dieťa narodené do chudoby

 

Na Slovensku sa napriek vysokej návratnosti realizuje systémovo raná starostlivosť, resp. včasná intervencia len v obmedzenej miere, a to len pre deti so zdravotným znevýhodnením. V Ceste von sa snažíme presadzovať zmeny na národnej úrovni. Sme súčasťou pracovných skupín na ministerstvách. Omamy boli spomenuté v Pláne obnovy a odolnosti. Plánované zmeny by mali posilniť začlenenie sociálne a zdravotne znevýhodnených detí do vzdelávania v ranom veku. V Pláne obnovy sa počíta aj s podporou vo financovaní.

 

V júni 2022 vláda SR schválila Národnú stratégiu rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti na roky 2022-2030. Črtá sa vytvorenie novej siete podpory v oblasti vzdelávania v ranom veku pre rodiny vo vylúčených komunitách. Určite budeme jej súčasťou aj v najbližších rokoch.

Výstupy pre jednu omamu:

  • 3-4 poskytnuté hodinové návštevy v domácnostiach denne, 18 týždenne
  • 1 rodičovský klub mesačne
  • 1 žena s rozvinutými zručnosťami a pracovnými návykmi

 

Výstupy pre komunitu:

  • 18-50 rodín s malými deťmi s ranou starostlivosťou
  • lepšia pripravenosť detí na škôlku a školu
  • aktívnejší prístup rodičov ku vzdelaniu svojich detí, väčšia dôvera v ich schopnosti

 

Zmena/dlhodobý dopad:

  • lepšie výsledky detí z generačnej chudoby v školách
  • vyššia zamestnateľnosť/zamestnanosť/príjem

Povedali o nás

Na svojich cestách sa zaujímam o konkrétne riešenia, ktoré pomáhajú rodinám a deťom vymaniť sa z chudoby. Pri návšteve Zborova som s obdivom sledovala lekciu programu Omamy, ktorý podporuje rozvoj a vzdelávanie malých rómskych detí už od narodenia a je založený na spolupráci s mamičkami. … Zobraziť viac

Zuzana Čaputová

Prezidentka Slovenskej republiky

Zapojte vašu obec do programu Omama

Chcete program Omama vo vašej obci? Vyplňte náš formulár.

Zapojiť obec

Staňte sa omamou vo vašej komunite

Ak vás práca omamy zaujala, dajte nám o sebe vedieť v tomto formulári.

Stať sa omamou

Sledujte nás na Instagrame