Program AMAL

Pre väčšinu omám nie je slovenčina materinským jazykom. Vďaka pravidelným školeniam a supervíziám sme si všimli, že potrebujú zlepšiť čítanie, slovnú zásobu aj písanie v slovenčine. Keďže súčasťou takmer každej lekcie s deťmi je čítanie detskej knihy, omamy musia text správne prečítať, pochopiť, pútavo podať dieťatku a ukázať mamičke, aké dôležité je čítanie pre predstavivosť a slovnú zásobu. A tak vznikol program jazykovej podpory omám AMAL.

V pilotnej fáze, v roku 2020, sme s odborníkmi vytvorili materiály a nastavili program podľa potrieb omám. Od septembra 2021 vedú dobrovoľníci (amali a amalky) s omamami aj individuálne konverzačné hodiny. Predstavujú si rozmanité témy, počúvajú, píšu, čítajú, rozprávajú sa. V roku 2022 sme vytvorili vlastnú príručku so základnými informáciami pre koordináciu programu, upravili a rozšírili sme učebné materiály o témy súvisiace s prácou omám a emocionálnou gramotnosťou.

Čo hovoria omamy?

Zo začiatku som nevedela hovoriť hanbila som sa ale odkedy som začala chodiť na slovensky jazyk tak som sa zlepšila a dokonca terás už na slovenčine skáčem do reči.

Monika

omama

Hrdá som na seba nato, že viem rozprávať, že sa nebojím, že viem vysvetliť, že poznám viacej slov v slovenčine, že lepšie rozprávam pri rozhovoroch s cudzími ľuďmi napr. u lekára, na úradoch, v škole, keď som vybavovala manželovi papiere kvôli práci.

Dominika

omama

Som sebavedomejšia, nehanbím sa za svoji gramatické chyby. Lebo učiť sa nove veci nie je nikdy neskoro podľa mňa. Hlavné dobrý pocit z toho, že som sa naučila nové veci.

Nicolka

omama

Som hrdá na to, že ma iní ľudia chvália, že celkom iná žena je zo mňa. Keď idem na školenie, tak sa nehanbím rozprávať a viem sa prispôsobiť.

Deniska

omama

Testovali sme naratívne zručnosti zapojených žien

 

V lete 2022 sa 30 omám a žien z komunít zapojilo do testovania jazyko­vých zručností a 23 z nich aj do testovania naratívnych zručností pod vedením doc. Svetlany Kapalkovej v rómskom a slovenskom jazyku.

 

Výstupy testovania nám pomohli prispôsobiť obsah lekcií podľa potrieb účastníčok a zaradiť do kurzu cvičenia na rozvoj oblastí, v ktorých sa potrebujú zlepšiť. Testovanie ukázalo jed­noznačný posun v plynulosti vyjadrovania, no naďalej potrebuje­me pracovať na popise vnútorných stavov a porozumení.

Z dotazníka vyplynulo, že 90 % amaliek a amalov (31 z 35, ktorí dotazník vyplnili) uviedlo lepšie porozumenie téme generačnej chudoby a 90 % zapojených žien z komunít (36 zo 40) uviedlo zlepšenie IT zručností a lepšiu prácu s informáciami. V rámci naratívneho testovania sa 84 % zapojených žien z koumunít zlepšilo aspoň v jednej z testovaných oblastí a v rámci jazykového testovania sa 67 % z nich zlepšilo alebo podalo rovnaký výkon oproti prvému testovaniu a len jedna (0,01 %) skórovala nižšie.

Čo mi dali hodiny slovenčiny

Volám sa Monika Gažiova pracujem pre Cestu von od 30. 06. 2021 v Košiciach na sídlisku lunik 9 ako omama v programe mám 20 detičiek vo veku od 0 do 3 rokou ktorým sa venujem každý deň v pracovnom týždni. Práca omami je mojou prvov prácou ktorú som kedy robila aj keď som vyucena nikdy som môju profesiu nevyužila nenaplnila ma,ale práca omami ma naplnila a ma prém mňa aj zmysel pomáhať tým nazdranitelnejšim a to sú deti.

 

Prečo som sa do programu Amal zapojila preto lebo som si chcela rozšíriť svoju slovnú zásobu lepšie porozumieť prednáškam na školení a čítať s porozumením. .program Amal ma naučil aj to že sa nemusím báť že zle odpoviem a nedajú mi šancu si opraviť chybu ktorú som urobila. Som si istá tým že chcem naďalej pokračovať v programe lebo si chcem rozšíriť svoju slovnú zásobu a svoje vedomostí.

 

* Text ste čítali v pôvodnom znení, bez úprav, tak, ako ho Monika napísala na hodine slovenčiny.

Postranná grafika
Postranná grafika

Ako sa zapojiť ako dobrovoľník

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky – amali a amalky vedú individuálne konverzačné hodiny s omamami a ženami z komunít jedenkrát týždenne na základe materiálov pripravených lektorkami programu. Spoločné hodiny vytvárajú bezpečný a podnetný priestor, kde sa môžu účastníčky prejaviť, diskutovať a učiť sa. Každý dobrovoľník spolupracuje s jednou omamou alebo ženou z komunity. Práca vyžaduje trpezlivosť, otvorenosť a skúsenosti s učením alebo výučbou jazyka, no nemusíte byť učiteľkou slovenčiny.

 

V prípade záujmu o dobrovoľníctvo sa ozvite na email: dominika.krizova@cestavon.sk

 

Nových dobrovoľníkov hľadáme vždy pred začiatkom ďalšieho cyklu – v januári a v júli. Nábor prebieha formou rozhovorov, kde zistíme, či sú naše a vaše očakávania v súlade.

Postranná grafika
Postranná grafika
Postranná grafika

Sledujte nás na Instagrame