Ďakujeme, že ste sa rozhodli venovať svoje 2 % z daní omamám.

 

 

Naše údaje:

IČO: 51656957 (pozor, IČO vo formulári vypĺňajte sprava, nepoužité polia ostávajú prázdne)

Obchodné meno (názov): CESTA VON

 

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo: MILETIČOVA

Číslo: 30

PSČ: 821 08

Mesto: BRATISLAVA

 

X súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačiť X)

Postup pre zamestnancov

– Do 15.02.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: formulár žiadosti – vyznačte v žiadosti „X“ v časti VII (formulár si môžete stiahnuť nižšie). – Zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. Z potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % (alebo 3 %, ak ste pracovali ako dobrovoľník) z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Cesty von poukázať (minimálne 3 €). – Nižšie si stiahnite a vytlačte Vyhlásenie o poukázaní podielu dane už s predvyplnenými údajmi Cesty von. Do Vyhlásenia doplňte vypočítanú sumu, ktorú nám chcete poukázať. 2 % (alebo 3 %) sa počítajú zo sumy uvedenej v r. 24 „Daň znížená o daňový bonus“ v Potvrdení o zaplatení dane z príjmov. – Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Dozvieme sa len Vaše meno a adresu, nie Vami poukázanú sumu. – Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením od zamestnávateľa, doručte najneskôr do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. – Budeme vďační, ak o možnosti darovať 2 % (3 %) Ceste von poviete aj svojim priateľom.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
Žiadost_o_RZ
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO
Vyhlasenie_a_Potvrdenie-23_Cesta von

Venujte až 3 % z dane

Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech Cesty von poukázať 3 % zo zaplatenej dane. Údaje o poukázaní 2 % (3 %) treba uviesť do daňového priznania fyzických osôb.

Sledujte nás na Instagrame