Omamy sa venujú chudobným deťom v kľúčovom období do troch rokov. 

 

Vaše 2 % z dane im pomôžu cielene sa rozvíjať, aby sa im v živote lepšie darilo.

Postup pre zamestnancov

– Do 15.02.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: formulár žiadosti – vyznačte v žiadosti „X“ v časti VII. – Zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. Z potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Cesty von poukázať (minimálne 3 €). Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane. – Stiahnite, vytlačte a prečítajte si Vyhlásenie už s predvyplnenými údajmi Cesty von. Do Vyhlásenia doplňte vypočítanú sumu, ktorú nám chcete poukázať (buď 2 % alebo 3 %, ak ste pracovali ako dobrovoľník). 2 % (3 %) sa počítajú zo sumy uvedenej v r. 24 „Daň znížená o daňový bonus“ v Potvrdení o zaplatení dane z príjmov. – Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Dozvieme sa len Vaše meno a adresu, nie Vami poukázanú sumu. – Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením od zamestnávateľa, doručte najneskôr do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu nájdete TU. – Budeme vďační, ak o možnosti darovať 2 % (3 %) Ceste von poviete aj svojim priateľom.

Chceme pomoc poskytovať čo najväčšiemu počtu detí

Vypočítajte 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Cesty von poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech Cesty von poukázať 3 % zo zaplatenej dane. Údaje o poukázaní 2 % (3 %) treba uviesť do daňového priznania fyzických osôb:

Chceme si zároveň udržať kvalitu

Každý darca sa stáva súčasťou úspechu. Pomáha nám postupne zbierať dáta z terénu, vylepšovať metodiku a dlhodobo skvalitňovať prácu nielen s najmenšími deťmi, ale aj ich rodičmi. Dopad programu Omama meriame v spolupráci s Dr. Michelle Fernandes z Oxfordskej univerzity. Na obsahu lekcií s deťmi a vzdelávaní omám spolupracujeme s najlepšími odborníkmi zo Slovenska.

Chceme program OMAMA dostať do systému

Veľkí darcovia podporou programu Omama pomáhajú väčšiemu počtu detí, ale i presadzovaniu ranej intervencie do systému. Aby sa aj štát podieľal na aktívnom riešení generačnej chudoby.

u0022Vo svete hospodárskej politiky je len málo takých opatrení, kde má každé jedno vynaložené euro nielen vysokú návratnosť pre spoločnosť, ale zároveň znižuje aj príjmové rozdiely. Investície do predškolského vzdelávania (0 až 5 rokov) detí z marginalizovaných skupín obyvateľov sú presne takouto svetlou výnimkou.u0022

Ľudovít Ódor

Viceguvernér Národnej banky Slovenska

„Okno príležitosti“

Množstvo výskumov dokazuje, že podpora rozvoja detí v najmladšom veku má pre spoločnosť najvyššiu návratnosť. Skorý rozvoj dieťaťa zvyšuje násobne jeho potenciál pre neskorší úspech v štúdiu a zamestnateľnosť v dospelosti. Namiesto nešťastného života v chudobe, odkázanosti na podporu a poberanie rôznych dávok sa tak z človeka môže stať úspešný a plne integrovaný člen spoločnosti, prispievateľ a platca daní. Na Slovensku sa pritom napriek vysokej návratnosti realizuje raná starostlivosť, resp. včasná intervencia len v obmedzenej miere, a to tiež len pre deti so zdravotným znevýhodnením.

„…. má to zmysel a chcem byť pri tom…“

Richard Marko

CEO ESET, člen správnej rady a veľký darca Cesty von

„…. má to zmysel a chcem byť pri tom…“

Zuzana Kovačič Hanzelová

novinárka SME, členka správnej rady Cesty von

„Je to pre mňa splnený sen. Verím, že sa dožijem toho, ako sa deťom, s ktorými pracujem, bude dariť v živote – aj vďaka mojej práci – lepšie.“

omama Inge

Odpoveď na otázku, čo pre ňu znamená byť omamou

Spravme spolu všetko pre to, aby raz KAŽDÉ DIEŤA narodené do chudoby, mohlo dostať dobré základy v ranom detstve, na ktorých bude môcť neskôr stavať lepší život.

Veľkí darcovia sa môžu obrátiť na Helu

Sledujte nás na Instagrame