Je vaša podpora efektívna? Aký je dopad projektu?

Výstupy pre 1 omamu

(postupne budeme počet omám rozširovať)
  •  4 poskytnuté hodinové návštevy v domácnostiach denne, 20 týždenne
  • 1 rodičovský klub mesačne 
  • 1 žena s rozvinutými zručnosťami a pracovnými návykmi/rok

Výsledky pre 1 omamu

  • 20 rodín s malými deťmi s ranou starostlivosťou
  • Lepšia pripravenosť detí na škôlku a školu
  • Funkčnejšie rodiny, ambicióznejšie motivácie a postoje

Zmena/dlhodobý dopad

  • Lepšie výsledky detí z generačnej chudoby v školách
  • Vyššia zamestnateľnosť / zamestnanosť / príjem

Čo nám hovoria omamy

"Deti, ktorým sa venujeme, rastú raketovo".
"Jedna mamička mi povedala, že si doma sama vyrobila pomôcku z fľaše od šampóna a fazuliek a s dcérkou takto trénuje jemnú motoriku".
"V dedine sa už o programe Omama vie, časť ľudí to chváli, časť je skeptická, ale my vydržíme".
"Trojročný chlapček, s ktorým pracujem rok, už teraz vie viac vecí ako jeho päťročný brat".
"Sama som po školení neverila, že toto všetko dieťa dokáže. My Romáci sme si mysleli, že na to nemá. Už vidím, že to má zmysel".

Návratnosť na investované euro je najvyššia v ranom veku

Množstvo výskumov dokazuje, že podpora rozvoja detí v najmladšom veku má pre spoločnosť najvyššiu návratnosť. Skorý rozvoj dieťaťa zvyšuje násobne jeho potenciál pre neskorší úspech v štúdiu a zamestnateľnosť v dospelosti. Namiesto nešťastného života v chudobe, odkázanosti na podporu a poberanie rôznych dávok sa tak z človeka môže stať úspešný a plne integrovaný člen spoločnosti, prispievateľ a platca daní. Na Slovensku sa pritom napriek vysokej návratnosti realizuje raná starostlivosť, resp. včasná intervencia len v obmedzenej miere, a to tiež len pre deti so zdravotným znevýhodnením. 

Zaujímavé štúdie

Vysoká návratnosť investície (The University of Pennsylvania) - https://www.impact.upenn.edu/our-analysis/opportunities-to-achieve-impact/early-childhood-toolkit/wh...

Základy celoživotného zdravia sú budované v ranom detstve (National Scientific Council on the Developing Child) - (PDF) https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2010/05/Foundations-of-L...

Výskum o toxickom strese a celoživotných následkoch chudoby na fyzické a mentálne zdravie (Harvard University) - https://developingchild.harvard.edu/science/the-jpb-research-network-on-toxic-stress/

Zhrnutie 20-ročného výskumu rozvoja detí v ranom veku v Jamajke - https://heckmanequation.org/resource/research-summary-the-jamaican-study/

Dôkazy pre relevantnosť podpory rozvoja detí v ranom veku (UNICEF) - https://www.unicef.org/earlychildhood/index_69851.html