Je vaša podpora efektívna? Aký je dopad projektu?

Výstupy projektu
pre 1 omamu

(postupne budeme počet omám rozširovať)

  • 1 žena s rozvinutými zručnosťami a pracovnými návykmi / rok
  • 15 rodín / rok s ranou starostlivosťou

Výsledky projektu
pre 1 omamu

  • 1 rodina ročne sa udržateľne dostáva z generačnej chudoby
  • Lepšie podmienky pre dlhodobý rozvoj 15-20 detí
  • Lepšia pripravenosť detí na škôlku a školu

Zmena / dlhodobý dopad

  • Lepšie výsledky detí z generačnej chudoby v školách
  • Vyššia zamestnateľnosť / zamestnanosť / príjem
  • Ľudia z generačnej chudoby stoja na vlastných nohách

Návratnosť na investované euro je najvyššia v ranom veku

Množstvo výskumov dokazuje, že podpora rozvoja detí v najmladšom veku má pre spoločnosť najvyššiu návratnosť. Skorý rozvoj dieťaťa zvyšuje násobne jeho potenciál pre neskorší úspech v štúdiu a zamestnateľnosť v dospelosti. Namiesto nešťastného života v chudobe, odkázanosti na podporu a poberanie rôznych dávok sa tak z človeka môže stať úspešný a plne integrovaný člen spoločnosti, prispievateľ a platca daní. Na Slovensku sa pritom napriek vysokej návratnosti realizuje raná starostlivosť, resp. včasná intervencia len v obmedzenej miere, a to tiež len pre deti so zdravotným znevýhodnením. 

Zaujímavé štúdie

Vysoká návratnosť investície (The University of Pennsylvania) - https://www.impact.upenn.edu/our-analysis/opportunities-to-achieve-impact/early-childhood-toolkit/wh...

Základy celoživotného zdravia sú budované v ranom detstve (National Scientific Council on the Developing Child) - (PDF) https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2010/05/Foundations-of-L...

Výskum o toxickom strese a celoživotných následkoch chudoby na fyzické a mentálne zdravie (Harvard University) - https://developingchild.harvard.edu/science/the-jpb-research-network-on-toxic-stress/

Zhrnutie 20-ročného výskumu rozvoja detí v ranom veku v Jamajke - https://heckmanequation.org/resource/research-summary-the-jamaican-study/

Dôkazy pre relevantnosť podpory rozvoja detí v ranom veku (UNICEF) - https://www.unicef.org/earlychildhood/index_69851.html