Preč z bludného kruhu chudoby

Aj vy môžete pomôcť ľuďom, ktorí uviazli v generačnej chudobe, postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život

Lepší život od úplného začiatku

Výskumy potvrdzujú, že ak dieťa vyrastá v extrémnej chudobe, zásadne to ohrozuje a spomaľuje zdravý rozvoj jeho mozgu. Stres, hlad, nesprávna životospráva a nevhodné životné podmienky negatívne ovplyvňujú sociálny, emocionálny a kognitívny rast bezbranného človiečika. Náš mozog sa v najväčšej miere rozvíja už v ranom veku do 3 rokov. Naša pripravenosť na školu, úspešné štúdium a produktívny dospelý život stoja na potenciáli, ktorého základy vznikli v našom ranom detstve. Preto v programe Omama realizujeme kvalitnú metodiku, ktorá pomáha deťom narodeným do generačnej chudoby, zdravo rozvíjať ich osobnosť primárne už od obdobia tehotenstva do 3 rokov. Cez výchovné aktivity, hry a poradenstvo realizované v domácnostiach a rodičovských kluboch zvyšujeme množstvo vhodných podnetov pre zdravý rozvoj dieťaťa, budujeme správne rodičovské zručnosti a pomáhame zlepšovať rodinné prostredie.

Dávame prácu ženám

Sme presvedčení, že najlepšími ambasádorkami lepšieho rodičovstva v chudobných podmienkach, sú ženy, ktoré z rovnakého prostredia pochádzajú. Osobne poznajú svet chudoby a dokážu zrozumiteľným jazykom poradiť iným mamám alebo otcom. V jednotlivých komunitách preto vyberáme najvhodnejšie ženy, ktorým poskytujeme primerané vzdelanie, pracovné návyky a zmysluplnú prácu, ktorá im časom pomôže trvalo sa zamestnať. Náš projekt je pre ne inkubátorom, v ktorom sa učia v sprievode skúsenej mentorky pracovať, rozvíjať svoju zodpovednosť a schopnosti. Po jednom alebo viacerých rokoch zamestnania v našom projekte im chceme pomôcť odraziť sa ďalej a získať normálnu prácu mimo našej organizácie, napríklad v opatrovateľských službách. Následne zamestnáme ďalšie ženy z komunity s najlepšími referenciami.


Ďakujeme za podporu

Našu pomoc tým najchudobnejším dokážeme realizovať len vďaka týmto skvelým darcom:

Nina Aleksieva; Jana Antalová Hanzelová; Janka Ashford; Radka Babeľová; Jozef Baláž; Janka Barboríková; Michal Barok; Jiří Bárta; Peter Bédi; Martin Benko; Janka Bernaťáková; Peter Bezák; Elena Bianchi Raab; Viktor Blaha; Lucia Borovská; Vlaďka Bunčáková; Vlado Bužek; Andrea Cocherová; Silvia Cochová; Martina Čápová; Iveta Čarná; Lucia Čechvalová; Matúš Čupka; Petra Čurdová; Tomáš Demo; Radka Deščíková; Lucia Dobó; Lucia Doury; Zuzana Duliaková; Zuzka Durániková; Snežana Ďuricová; Ján Ferko; Dadka Ferková; Andrej Findor; Alžbeta Frimmerová; Stani Gajdošová; Ondrej Gallo; Ružena Gardelle; Marek Gešo; Veronika Gilanová; Andrej Glezl; Daniel Godány; Kay Grace; Tomáš Halász; Alexandra Hanáková; Juraj Hipš; Ctibor Hlinka; Dominika Horňáková; Hana Hradská; Rudolf Hvizdoš; Slávka Hvizdošová; Michal Hýrošš; Anka Chlupíková; Ľubka Chnápková; Braňo Jakabovič; Adriana Jančulová; Júlia Jánošíková; Kristýna Janská; Ivan Ježík; Danka Kellerová; Maroš Kemény; Adrika Kemka; Marián Kišďurka; Radoslav Kmec; Veronika Kočišová; Lydka Kokavcová; Martina Kolesárová; Ivka Kompasová; Janka Kontúrová; Juraj Kotian; Danka Kotianová; Marietka Kováčová; Ivka Králová; Jan Kroupa; Pavol Kubáň; Danica Lacová; Marek Leskovjanský; Soňa Lexmanová; Marián Lezo; Marta Liptáková; Mirka a Martin Macharikovci; Fero, Ľubka a Maťko Majtánovci; Darina Malová; Lucia Marková; Dušan Meško; Michal Meško; Janka Miklasová; Ivka Molnárová; Slavomira Molnárová; Tony Myers; Danda a Andy Olahovci; Mária Oravcová (Švedová); Ivan Oravec; Janko Orlovský; Albín Otruba; Barbora Pálešová; Michal Pálka; Patrik Pauko; Dany Pechan; Martin Petráš; People Elements; Adriana Petrová; Martina Petrová; Natália Petrová; Anka Podlesná; Peter Pokojný; Ján Pokorný; Ivo a Dáša Poláčkovci; Michal Raab; Ivana Raslavská; Lucia Rossová; Peter a Silvia Rusnákoví; Martin Sepp; Tomáš Sepp; Zuzana Scháleková; Valika Singhoferová; Nicole Slašťanová; Monika Smolová; Marie Stracenská; Boris Strečanský; Katka Diková Strýčková; Ivor Svetlanský; Milan Šagát; Mirka Šáchová; Ľubica Šarinová; Miroslav Šarišský; Lucka Šicková; Jakub Šimek; Michal Šimko; Veronika Širicová; Barbora Šišková; Pavol Šveda; Martin Šveda; Tatiana Švrčková; Nadačný fond Telekom; Keith Thode; Zuzana Thullnerová; Zuzana Tökölyiová; Natália Tomeková; Juraj Chorche Turan; Juraj Vajda; Alenka Valková; Peter a Alex Vašinovci; Peter Vaško; Jana Vinterová; Alojz Vlčko; Ivan Vnuk; Baška Vorlíčková; Websupport; Ari Weinzweig; Zuzka a Zbyněk Ziklovi; Samuel Zubo; a mnoho ďalších anonymných darcov.

Naši partneri

Je pre nás cťou spolupracovať s týmito skúsenými organizáciami:

 

Chceš dostávať novinky z Cesty von?


Aj ty chceš pomôcť ľuďom z chudoby?

"Koreňom takmer všetkých pohrôm, od terorizmu po domáce násilie, od kriminality cez prostitúciu po pytliactvo, je nezamestnanosť, chudoba a nedostatok príležitostí. Vymažte tieto tri príčiny a zrušíte hybnú silu pre takmer všetky choroby sveta."                                    Leila Jana, Give Work