Ako sme školili 17 nových omám

Ako sme školili 17 nových omám
Cesta von privítala 17 nových omám, ktoré v dňoch 9.5. – 12.5.2024 absolvovali druhé školenie. Štyri dni nabité teoretickými vedomosťami aj praktickými skúsenosťami zvládli na jednotku. Čo všetko na školení zažili?

Po príchode sa vzájomne podelili o zážitky z prvého mesiaca omamovania. Rozprávali sa o výzvach, ale aj príjemných prekvapeniach, ktoré ich na novej ceste stretli. Po prvom školení si začali usilovne hľadať deti do programu Omama. Začiatočníčky pracujú s deťmi do jedného roka. Pri hľadaní nových detí bolo najťažšie najmä vytipovať deti v komunite. O niektorých vedeli, no museli sa veľa pýtať či už rodiny alebo susedov a obehať si rodičov v okolí. Získať nové dieťatko do programu nie je samozrejmosť a predchádza mu vysvetľovanie, ako môžu lekcie pomôcť nielen teraz, ale aj v budúcnosti. Niekedy nestačí ani to a rodičia majú buď strach alebo necítia dostatočnú dôveru a rozhodnú sa dieťa do programu neprihlásiť. Všetky omamy sa zhodli, že pri nacvičovaní lekcií im najlepšie išlo masírovanie a polohovanie bábätiek. Pri ostatných sa obľúbenosť aktivít líšila podľa toho, čo omamy preferujú a k čomu majú blízko. Časť z nich sa najviac našla v knižkách a ďalším sa najviac páčilo napodobňovať zvuky zvierat. Pre mnohé bolo novou skúsenosťou spájať rodinný a pracovný život. Vymieňali si užitočné tipy, ako manažovať vzniknuté situácie. Vo štvrtok ich čakalo aj nacvičovanie práce s detskými knihami. Supervízorka Dáška Vranka Knošková omamám vysvetlila, prečo je čítanie kníh dôležité a ako pomáhajú rozvíjať reč. Následne sa zoznámili s rôznym typom kníh, napríklad podľa veku alebo zamerania.

Omamy sú modelky

Piatkový deň sa pre omamy začal zoznamovaním s hodnotami Cesty von. V praktickej časti prednášky Paliho Hricu diskutovali o tom, ako by hodnoty uplatnili v reálnych situáciách, ktoré sa v organizácii v minulosti stali. Omamy vytvorili podnetnú výmenu názorov, na ktorej bolo vidieť, že sa s hodnotami Cesty von zžili ešte skôr, ako ich poznali. Na školenie zavítala Alena Molčanová z občianskeho združenia Návrat, ktorá omamám vysvetlila dôležitosť bezpečnej vzťahovej väzby. Ako vzniká, aké má formy a najmä to, ako môžu omamy svojou prácou podporiť vznik bezpečnej vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom. Omamy téma veľmi zaujala, rozprávali sa o tom, ako to ony mali počas tehotenstva a narodení dieťaťa. Potvrdili, že keď boli pri dieťati veľmi úzkostné, aj ono bolo veľmi plačlivé a nepokojné. Teoretické vedomosti si vyskúšali pomocou hry na slepú babu vo dvojici. Jedna omama mala zaviazané oči a druhá ju musela bezpečne dostať na druhú stranu miestnosti najskôr hovoreným slovom, potom gestami a neskôr bez slova a gest. Omamy majú manuály napísané v slovenčine. Tiež je veľmi dôležité, aby na lekciách komunikovali s deťmi v slovenskom jazyku. Preto vznikol program AMAL – jazyková podpora pre omamy. S lektorkou a dobrovoľníkmi majú možnosť napredovať v slovenčine, zlepšovať si slovnú zásobu aj gramatiku. O programe im porozprávala programová manažérka Janka Pavlík Funková.

Po obede bolo témou responzívne komentovanie. Supervízorka Zuzana Révészová omamy učila, ako dávať spätnú väzbu matkám aj deťom. Nielen povedať „super“ alebo „si skvelá“, ale konkrétne, rozvitými vetami pomenovať, čo mama alebo dieťa urobili dobre, v čom sa od poslednej lekcie zlepšili a na čom majú pracovať. Následne si dávali feedback medzi sebou a tiež si na príklade natočených lekcií iných omám hovorili, ako by reagovali a čo by bolo vhodné matke a dieťaťu vo videu povedať. Zuzka omamám odovzdala odkaz, ktorý si budú pamätať navždy: „Omamy, vy ste modelky. Svojou prácou modelujete detičky, ktoré máte v programe, aby sa im v škole lepšie darilo.“

Oľga Matušková omamám porozprávala o pediatrickom skríningu a psychomotorickom vývine. Edukovala omamy, čo si majú na deťoch všímať a čo naznačuje, že by ich vývin mohol byť oneskorený. Prešla si s nimi dotazník, ktorý majú k dispozícii pediatri a pediatričky, no tiež naše omamy. Značia tam vývin každého dieťaťa v programe a v prípade, že narazia na vážne odchýlky, matku upozornia, aby problém riešila s detským lekárom či lekárkou. Viete, že omamy pri práci používajú špeciálne pre ne na mieru naprogramovanú aplikáciu? O tom ako ju používať sa dozvedeli v závere piatkového dňa. Aplikácia je pre nich prehľadný nástroj, kde nájdu na jednom mieste všetko, čo k svojej práci potrebujú. Naučili sa, ako si zaznačiť nové prihlásené dieťa do programu, lekcie s ním, ale tiež to, ako si zaznamenať dovolenku alebo rodičovský klub.

Podpora všade navôkol

Sobotné ráno sa začínalo teóriou o tom, čo je na lekciách dôležité. Supervízorky si s omamami prechádzali, ako má lekcia vyzerať a následne sa rozdelili do malých skupín. Celé predpoludnie si trénovali lekcie. Každá omama si skúšala rôzne časti z prvého OMAMA manuálu, ktorý je určený pre deti do jedného roka. Supervízorky a mentorky boli pri nich, aby im mohli odpovedať na každú otázku. Omamy trénovanie brali veľmi poctivo a nebáli sa robiť chyby, pretože vedeli, že práve z nich sa môžu poučiť. Bolo vidieť, že im na správnom prevedení naozaj záleží, pretože každá omama si najviac chcela trénovať to, s čím mala najväčší problém. Neskôr sa k nim pridala aj špeciálna pedagogička Martina Rzymanová, ktorá má s prácou v teréne dlhoročné skúsenosti. Omamy jej kládli veľa otázok a spoločne sa pripravovali na rôzne situácie, ktoré môžu v domácnosti nastať. Zahrali si aj krátke divadielka, v ktorých sa snažili poukázať na to, ako je a nie je vhodné sa v rodinách správať. Pre mnohé omamy je táto práca ich prvou pracovnou skúsenosťou a preto nie vždy vedia, ako sa vyznať v hromade administratívy, ktorá so zamestnaním prichádza. Preto ich na konci sobotňajšieho dňa čakala prednáška o pracovnom vzťahu od našej personalistky Romi Babindai.

Posledný deň školenia sme omamám predstavili možnosti, ako môžu v Ceste von kariérne rásť. Omamy sa totiž vedia posúvať a vzdelávať a my to veľmi podporujeme. Celé školenie potom zhrnul Pali Hrica a v spoločnom kruhu sme sa všetci podelili a dojmy a pocity nielen zo školenia, ale aj z práce v Ceste von. V závere sme omamám odovzdali odkazy od vás – podporovateľov a fanúšikov programu. Boli veľmi vďačné a úprimne dojaté. Ak sa nejaké slovo opakovalo z ich úst najčastejšie, tak to bolo slovo podpora. Cítia v práci veľkú podporu, vedia, že môžu urobiť chybu bez toho, aby prišli o prácu a rovnako cítia podporu od darcov a darkýň, bez ktorých by nemohli byť omamami. Na záver školenia sme omamám rozdali certifikáty – osvedčenia, že už sú oficiálne omamy začiatočníčky a môžu sa pustiť do práce v chudobných komunitách. A veru sa aj pustili, hneď na druhý deň. S nadšením a pokorou.

Každé školenie je jedinečné, ale všetky spája krásny pocit a radosť z toho, že sa omamy naučili nové zručnosti, ktoré môžu odovzdať ďalej – deťom v programe, ktoré majú vďaka tomu šancu neskôr v živote uspieť a vymaniť sa z generačnej chudoby. Podporiť naše nové omamy pri ich rozbehu môžete po kliknutí na tlačidlo nižšie. Ďakujeme.

Novinky a články

Prečo je dôležité učiť mladých ľudí z chudobných komunít finančnej gramotnosti
Vzdelávanie

Prečo je dôležité učiť mladých ľudí z chudobných komunít finančnej gramotnosti

Prvý dar zo závetu pre omamy
Nenápadní hrdinovia

Prvý dar zo závetu pre omamy

Pani Zuzana Gehrig je prvou darkyňou, ktorá sa rozhodla zahrnúť Cestu von do svojho závetu. Je odborníčkou na výživu.

Ako pomôcť chlapcom vyrásť v zrelých mužov
Vzdelávanie

Ako pomôcť chlapcom vyrásť v zrelých mužov

Dobré vzory, starostliví dospelí, stabilné pravidlá a možnosť zdravo rásť a získavať uznanie majú na budúci život chlapcov zázračný vplyv.

Muži, ktorí dali šancu svojim ženám stať sa omamami
Zamestnanie

Muži, ktorí dali šancu svojim ženám stať sa omamami

Chudoba dopadá najviac na ženy. Obvykle na nich zostáva celá každodenná starostlivosť o deti i domácnosť.

Cesta von – dokumentárny film
Vzdelávanie Zamestnanie

Cesta von – dokumentárny film

Cesta von je autorský dokumentárny film, ktorý cez silný príbeh charizmatickej omamy Alexandry Giňovej a jej kolegýň, omám Vierky Kováčovej a Ingrid Ferencovej, rozpráva o boji rómskych žien proti generačnej chudobe v segregovanej rómskej osade pri Zborove.

Monika Podolinská o tom, ako byť dobrým učiteľom detí z chudobnej osady
Vzdelávanie

Monika Podolinská o tom, ako byť dobrým učiteľom detí z chudobnej osady

Monika Podolinská je učiteľkou 1. stupňa na Základnej škole v Muránskej Dlhej Lúke. Pomohla zároveň v miestnej komunite rozbehnúť program Omama a omamu Ivetku.

Muž, ktorý vracia ľuďom bez domova zrak, pomáha aj rodinám v programe Omama
Nenápadní hrdinovia

Muž, ktorý vracia ľuďom bez domova zrak, pomáha aj rodinám v programe Omama

Aj medzi nami žijú nenápadní hrdinovia. Maroš Sloboda pracuje v malej rodinnej optike v Dunajskej Strede. Už 15 rokov vyrába zdarma okuliare pre ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou a skončili na ulici alebo v zariadení pre ľudí bez domova.

Prečo najchudobnejší nepracujú
Zamestnanie

Prečo najchudobnejší nepracujú

Prečo by sme na nich mali prispievať? Nech začnú robiť,“ hovoria mnohí. Ozaj...

Sledujte nás na Instagrame