Prečo je dôležité učiť mladých ľudí z chudobných komunít finančnej gramotnosti

Prečo je dôležité učiť mladých ľudí z chudobných komunít finančnej gramotnosti
Finančná gramotnosť je jednou z najdôležitejších zručností, ktorú môžeme mladým ľuďom poskytnúť. A inak tomu nie je ani v našich Zebra kluboch, ktoré navštevujú dospievajúci a mladí dospelí do 19 rokov. Práve v tomto veku je dôležité získať správne finančné návyky, ktoré môžu predísť problémom v budúcnosti.

Nedávno sa mládežníci z programu ZEBRA zúčastnili jedného zo vzdelávacích stretnutí o finančnej gramotnosti. Sedeli v kruhu a kolovala medzi nimi krabica s otázkou: „Kto si myslíte, že sa o vás v budúcnosti postará v oblasti peňazí?“ Keď krabicu otvorili, našli v nej zrkadlo – symbolické posolstvo, že budúcnosť ich financií je v ich vlastných rukách. Prečo je teda finančná gramotnosť taká dôležitá, najmä pre mladých z chudobných komunít?

Prelomenie bludného kruhu chudoby

Mladí ľudia z chudobných komunít často čelia problémom spojeným s nedostatkom finančného vzdelávania. Bez potrebných znalostí a zručností môžu rýchlo padnúť do kolobehu pôžičiek a úverov, ktoré vedú k dlhovým problémom a exekúciám. Takýto bludný kruh môže trvať celý život, ak sa nevyrieši včas.

Prevencia zneužívania a podvodov

Nedostatok finančnej gramotnosti znamená aj zvýšenú zraniteľnosť voči finančným podvodom. Mladí ľudia často rýchlo uveria podvodníkom a zároveň sa nevedia efektívne brániť, ak už sú podvedení. Vzdelávanie v oblasti financií im poskytuje nástroje a vedomosti na to, aby rozpoznali nekalé praktiky a vyhli sa podvodom.

Zodpovednosť za vlastnú budúcnosť

Správne hospodárenie s peniazmi môže výrazne zlepšiť kvalitu života. Mladí ľudia, ktorí vedia, ako šetriť, investovať a plánovať svoje financie, majú väčšiu šancu dosiahnuť finančnú stabilitu a nezávislosť. To im umožňuje lepšie zvládať nečakané výdavky a investovať do svojej budúcnosti. Posolstvo, ktoré sa skrývalo v zrkadle kolujúcom medzi mladými v Zebra kluboch, bolo jasné: budúcnosť ich financií je v ich vlastných rukách. Pravidelné vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti v Zebra kluboch má preto veľký význam. Pomáha mladým ľuďom rozvíjať zručnosti a vedomosti, ktoré im umožnia rozumne hospodáriť s peniazmi. Vďaka týmto programom majú mladí ľudia šancu vyhnúť sa problémom, ktorým často čelili ich rodičia a vytvoriť si lepšiu budúcnosť.

Odborná pomoc od 5peňazí

Lektormi týchto workshopov sú odborníci z tímu 5peňazí, vzdelávacej platformy Národnej banky Slovenska. Okrem vzdelávacích aktivít pre naše Zebry, pripravujú aj podklady a školenia pre rodiny zapojené do programu FILIP. Programy ako tie, ktoré organizuje tím 5peňazí, sú nesmierne hodnotné. Ich odborné znalosti a skúsenosti sú neoceniteľným prínosom pre ľudí žijúcich v generačnej chudobe. Tým, že sa mladí učia od najpovolanejších odborníkov, získavajú potrebnú sebadôveru a vedomosti na to, aby sa mohli zodpovedne starať o svoje financie.

Ak je vám práca Cesty von sympatická, môžete nás podporiť tu:

Novinky a články

Ako sme školili 17 nových omám
Vzdelávanie

Ako sme školili 17 nových omám

Prvý dar zo závetu pre omamy
Nenápadní hrdinovia

Prvý dar zo závetu pre omamy

Pani Zuzana Gehrig je prvou darkyňou, ktorá sa rozhodla zahrnúť Cestu von do svojho závetu. Je odborníčkou na výživu.

Ako pomôcť chlapcom vyrásť v zrelých mužov
Vzdelávanie

Ako pomôcť chlapcom vyrásť v zrelých mužov

Dobré vzory, starostliví dospelí, stabilné pravidlá a možnosť zdravo rásť a získavať uznanie majú na budúci život chlapcov zázračný vplyv.

Muži, ktorí dali šancu svojim ženám stať sa omamami
Zamestnanie

Muži, ktorí dali šancu svojim ženám stať sa omamami

Chudoba dopadá najviac na ženy. Obvykle na nich zostáva celá každodenná starostlivosť o deti i domácnosť.

Cesta von – dokumentárny film
Vzdelávanie Zamestnanie

Cesta von – dokumentárny film

Cesta von je autorský dokumentárny film, ktorý cez silný príbeh charizmatickej omamy Alexandry Giňovej a jej kolegýň, omám Vierky Kováčovej a Ingrid Ferencovej, rozpráva o boji rómskych žien proti generačnej chudobe v segregovanej rómskej osade pri Zborove.

Monika Podolinská o tom, ako byť dobrým učiteľom detí z chudobnej osady
Vzdelávanie

Monika Podolinská o tom, ako byť dobrým učiteľom detí z chudobnej osady

Monika Podolinská je učiteľkou 1. stupňa na Základnej škole v Muránskej Dlhej Lúke. Pomohla zároveň v miestnej komunite rozbehnúť program Omama a omamu Ivetku.

Muž, ktorý vracia ľuďom bez domova zrak, pomáha aj rodinám v programe Omama
Nenápadní hrdinovia

Muž, ktorý vracia ľuďom bez domova zrak, pomáha aj rodinám v programe Omama

Aj medzi nami žijú nenápadní hrdinovia. Maroš Sloboda pracuje v malej rodinnej optike v Dunajskej Strede. Už 15 rokov vyrába zdarma okuliare pre ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou a skončili na ulici alebo v zariadení pre ľudí bez domova.

Prečo najchudobnejší nepracujú
Zamestnanie

Prečo najchudobnejší nepracujú

Prečo by sme na nich mali prispievať? Nech začnú robiť,“ hovoria mnohí. Ozaj...

Sledujte nás na Instagrame